Nyheter

Så mycket kostade Lille Mosse

Nyheter Teknik- och fritidsnämnden godkände slutredovisningen av projektet "Lille Mosse Borgen" på sitt senaste sammanträde.

Projektet bakom Lille Mosse har slutredovisats för teknik- och fritidsnämnden. Pressbild: Värnamo kommun

Projektet gick ut på att skapa ett centralt beläget friluftsområde som med särskiljande design skulle kunna locka nya besökare. Projektet har även utökats med ytterligare infrastruktur då det visade sig bli mycket uppskattat. Byggnationer genomförde till omfattande del med ideella krafter, men också genom feriearbetare, tio under tre veckor 2021 och sju under tre veckor 2022. 

Följande har skapats: 

– Tre vindskydd i cortenstål och ek 

– Två dammar 

– Tre grillplatser 

– En designstol 

– 220 meter spång av olika karaktär 

– 650 meter anlagda grusvägar för gång och cykel 

– Tre broar 

– En designbro över damm som ligger i vattenyta 

– En inte-röra-marken-bana 

– Fem entreportaler 

– En informationstavla 

– Ett 120 kvadratmeter stort rekreationsdäck 

– Tre grillar i metallkonstruktion 

– En informationstavla 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har gjort alla kartritningar för tryckta informationskartor samt uppdaterat områdets primärkarta. 

Totalt har projektet kostat 1 049 831 kronor. I den summan ingår ett bidrag på 340 000 kronor från länsstyrelsen, vilket innebär att kommunen har bidragit med 709 831 kronor till projektet. 

Ett projekt som har fått ett varmt välkomnande och lockat många som normalt inte vistas i skog och mark. Framgångsfaktor har varit de designelement som tillförts till området. Källemo och Mats Thesselius samverkade i projektet som blev deras mest kända stol i skala 4:1, denna möbel är flitigt besökt. Vindskydden är egendesignade och skapade av cortenstål och ek, kreationer som också väcker mycket nyfikenhet. De två dammar som skapats erbjuder närhet till vatten gångstråk och spänger bidrar till att området erbjuder stor variation. Under projektets gång höjdes kvaliteten genomgående, till exempel ersattes impregnerat virke med massiv ek”, skriver tjänstemännen. 

Teknik- och fritidsnämnden beslutade att godkänna slutredovisningen samt att reglera kostnaden mot projektpotten för ”Ramtilldelning inventarier fritid”.

Taggar

Dela


1 reaktion på Så mycket kostade Lille Mosse

Kommentarsfunktionen är stängd