Nyheter

Så många feriejobbade i somras 

Nyheter Teknik- och fritidsnämnden har informerats om årets feriearbetare.

Som feriearbetare kunde ungdomar bland annat vara ledare på daglägret på Solgården i Bor. Bild: David Alin

Under många år har teknik- och fritidsförvaltningen hanterat feriejobb i föreningar. Alla föreningar i kommunens föreningsregister som har lämnat en mejladress får information om erbjudandet att anställa feriearbetare. Feriejobb i förening erbjuds till ungdomar som har gått ut årskurs 9 samt årskurs 1 och 2 på gymnasiet. Ersättningen ligger på 77 kronor i timmen. 

”Antalet ungdomar som har feriejobb i föreningar har genom åren varit ganska konstant. Vissa föreningar som har önskat ett stort antal feriejobbare har en del år fått dra ner på antalet timmar per ungdom för att budget ska kunna hållas, medan det andra år har gått att tillgodose önskemålen fullt ut”, skriver tjänstemän. 

2023 har 17 föreningar sammanlagt haft 122 ungdomar, 52 flickor och 70 pojkar, i feriejobb. Ungdomarna har arbetat mellan en och tre veckors tid under sommarlovet och arbetsuppgifterna har varierat.

Taggar

Dela