Nyheter

Så många dog i kommuntrafiken under 2022

Nyheter Det har blivit farligare på vägarna i Värnamo kommun under 2022, visar räddningstjänstens årsstatistik.

Det har blivit farligare på vägarna i Värnamo kommun under 2022, visar räddningstjänstens årsstatistik. Arkivbild: David Alin

Räddningstjänsten har larmats till totalt 171 olyckor i trafiken i Värnamo kommun under 2022. Det är en märkbar ökning jämfört med föregående år. De flesta trafikolyckorna inträffar på de större vägarna. Tre personer har omkommit på grund av trafikolyckor i Värnamo kommun under 2022. Det är fler än genomsnittet de senaste tre åren.

”Orsakerna varierar så att det inte går att se något mönster. Antalet svårt skadade minskar märkbart, medan antalet lindrigt och oskadade är oförändrat jämfört med tidigare år. Med anledning av ovanstående är det också så att ett flertal trafikolyckor inte föranleder någon direkt räddningsinsats, utan Räddningstjänstens uppdrag blir att förhindra ytterligare olyckor”, skriver myndigheten.

Räddningstjänsten har behövt använda utrustning för losstagning av skadad person vid tre av insatserna vid trafikolycka. Detta är i siffror en liten ökning, men satt i förhållande till att behovet av att använda utrustning för losstagning har minskat de senaste tio åren är det anmärkningsvärt. Mycket av detta beror givetvis på att Trafikverkets nollvision har fått genomslag.

Räddningstjänsten har under 2022 larmats till 34 viltolyckor. Det är märkbart mer än föregående år.

”I och med att räddningstjänsten i det närmaste endast larmas på älgolyckor och inte ens alla sådana skiljer Räddningstjänstens statistik märkbart från till exempel viltvårdande organisationers”, skriver myndigheten.

Taggar

Dela