Nyheter

Så många är långtids­arbetslösa i Värnamo

Nyheter Andelen som har varit utan arbete i minst ett år i Värnamo var ungefär lika stor i december jämfört med samma månad för ett år sedan. Det visar Arbetsfömedlingens senaste månadsstatistik som Newsworthy har tagit del av.

Andelen som har varit utan arbete i minst ett år i Värnamo var ungefär lika stor i december jämfört med samma månad för ett år sedan. Arkivbild: Arbetsförmedlingen

I december hade 309 Värnamobor varit arbetslösa i minst ett år, vilket är fem fler än månaden innan. Det är den fjärde månaden i rad med ökande antal långtidsarbetslösa. 309 personer motsvarar 1,7 procent av arbetskraften i kommunen – andelen långtidsarbetslösa är ungefär på samma nivå som för ett år sedan.

Antalet som står allra längst från arbetsmarknaden – som varit utan arbete utan i minst två år – har minskat jämfört med samma månad för ett år sedan: från 249 till 166, eller 0,9 procent av arbetskraften i december 2023.

Nässjö finns länets högsta långtidsarbetslöshet, 3,3 procent, medan Habo har lägst (1,1 procent). I Jönköpings län som helhet hade 3 816 personer (2,1 procent) varit arbetslösa i minst ett år i december. Det är 108 personer fler än månaden innan.

Totalt i riket hade drygt 139 000 personer varit utan arbete i minst ett år i december. Det motsvarar 2,7 procent av arbetskraften, vilket är en minskning med 0,2 procentenheter jämfört med ett år sedan.

Högre andel äldre långtidsarbetslösa

Av de 309 personerna som varit arbetslösa i mer än ett år i Värnamo kommun är 69 personer mellan 55 och 651 år och 22 är mellan 18 och 24 år. För den äldre gruppen är andelen arbetslösa 1,7 procent medan den i den yngre gruppen är 1,2 procent. Även i riket som helhet är långtidsarbetslösheten högre i gruppen äldre.

85 av de långtidsarbetslösa i Värnamo är födda i Sverige, medan 224 är födda utomlands. Det innebär att långtidsarbetslösheten bland Sverigefödda är 0,6 procent, medan den är åtta gånger så hög – 4,8 procent – bland födda utomlands. Även i riket som helhet är arbetslösheten högre bland utrikesfödda.

Även när det gäller utbildningsnivå är skillnaderna stora. 152 av de som varit arbetslösa i minst ett år har inte någon gymnasieutbildning, vilket motsvarar en långtidsarbetslöhet på 5,5 procent i den gruppen. Det kan jämföras med 1,2 procent bland dem som gått ut gymnasiet och 0,7 procent bland dem som studerat vidare efter gymnasiet.

Långtidsarbetslöshet i Värnamo i december 2023

December 2023 Förändring sedan november 2023 Förändring sedan december 2022
Antal arbetslösa i minst ett år 309 +5  −19 
varav arbetslösa i minst två år 166 +3  −83 
Antal födda utomlands  224 +4  −11 
Antal födda i Sverige 85 +1  −8 
Antal utan gymnasieutbildning 152 +9  −2 
Antal med gymnasieutbildning 116 −3  −10 
Antal med eftergymnasial utbildning 41 −1  −7 
Antal 18–24 år 22 +1  +2 
Antal 55–65 år 69 −1  −14 
Taggar

Dela