Nyheter

Så jobbar Värnamo för att förebygga självmord

Nyheter Många av Jönköpings läns kommuner saknar fortfarande viktiga insatser för att förebygga självmord. Enligt en färsk rapport från organisationen Suicide Zero så är Värnamo kommun sämst i länet.

Bilden är en genrebild. Foto: Pixabay

Någon statistik för 2022 finns ännu inte, men 2021 var det 51 invånare i Jönköpings län som begick självmord.
– Genom närheten till medborgarna har varje kommun stora möjligheter att bidra till att förebygga självmord. Tyvärr visar vår undersökning att flertalet kommuner i länet fortfarande saknar viktiga insatser som kan rädda liv, säger Rickard Bracken, generalsekreterare för organisationen, i ett pressmeddelande.

”Angeläget arbete”

Varje år genomför organisationen en så kallad kommunbarometer där kommunerna får svara på frågor om hur de arbetar. För Värnamos kommun är det en nedslående läsning. Av de kommuner i länet som svarat så är Värnamo sämst.
– Suicidprevention är ett angeläget arbete och kommunen är en viktig aktör. Psykisk ohälsa finns i alla åldrar och sammanhang därför berör ämnet inte bara socialtjänsten utan flera av kommunens verksamheter, berättar Fredrik Wallström som är chef på medborgarförvaltningen.

Det finns en nollvision som är antagen av riksdagen och Fredrik Wallström berättar att man arbetar med en plan.
– Hur den planen kommer att se ut, är inte klart. Arbetet pågår och det leds av två samordnare, en på räddningstjänsten och en i medborgarförvaltningen. Att vi är i början av den här insatsen kan vara en förklaring till att Värnamo kommun inte kommer längre upp i Suicide Zeros kommunbarometer.

Urval av undersökningens resultat på riksnivå

• Bara tre av tio kommuner har vidtagit särskilda åtgärder inom området självmord med anledning av ökad osäkerhet i omvärlden och försämrade ekonomiska livsvillkor för många av kommunens medborgare.

• Tre av tio kommuner saknar en lokal överenskommelse för samarbetet mellan socialtjänst och psykiatri med syftet att stärka vårdkedjan för grupper som har en hög risk för självmord.

• Självmorden ökar i gruppen barn och unga. Ändå genomför så få som en av tre kommuner förebyggande insatser på alla skolor.

• Drygt sju av tio har en tjänsteperson med samordningsansvar för det självmordspreventiva arbetet. Här har en positiv utveckling skett jämfört med förra året.

• Endast ett fåtal kommuner analyserar och åtgärdar risker för självmord i den offentliga fysiska miljön, en förebyggande insats med starkt forskningsstöd. Här har ingen förbättring skett.

• Drygt tre av tio saknar informationsinsatser riktade till allmänheten i syfte att öka kunskapen om hur självmord kan förhindras.

• En högre andel än förra året uppger att de gör insatser för att motverka ofrivillig ensamhet bland äldre, drygt åtta av tio jämfört med sex av tio.

Taggar

2 reaktioner på Så jobbar Värnamo för att förebygga självmord

Ja det behövs verkligen med så mycket psykisk ohälsa vi har i vårat land just nu. Jag förstår att fotboll, bandy, handboll, volleyboll, ishockey och andra föreningar mår bra och har inte dessa problem med sina ungdomar/medlemmar så att prioritera människor med sociala problem, depression och så vidare inte är så ”viktigt” men självmord och drogrelaterade dödsfall är 4-5 gånger mer än skjutning, mord eller andra gängrelaterade dödsfall så Värnamo kommun bör lägga lite arbete på att få in människor med rätt utbildning för samtal och socialt stöd, för oftast behöver dessa människor bara någon att prata/umgås med och få socialt stöd och stöttning och såna enkla medel gör stor skillnad hos en som mår dåligt och känner sig ensam. Så jag hoppas att vi alla arbetar för detta och för in handling så vi kan förebygga.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *