Nyheter

Sa ja till åtgärdspaket

Nyheter Från renovering av brandstation till åtgärd av simhallstak och ny infiltration i förskola. Det är flera av åtgärderna som tekniska utskottet möjliggör efter sitt senaste sammanträde.

Tekniska utskottet finansierar åtgärdspaket.

Tekniska förvaltningen hade föreslagit tekniska utskottet att anvisa medel från potten för oförutsedda fastighetsinvesteringar till följande projekt: 

Inomhusmiljö Trälleborgsskolan

Med anledning av de nya beslut som är fattade rörande skolans framtid har abonnemang av luftrenare förlängts. Därav behöver ytterligare pengar anvisas till projektet.

Uppskattad kostnad: 180 000 kronor


Utomhusmiljö Expoområdet

Vid parkeringar på Expoområdets baksida störs grannar av ljuskäglor från bilar som kör på parkeringen. För att avskärma detta behöver cirka en meter höga staket sättas upp. Ekonomi för detta finns inte i projektet varför det behöver tillföras medel för det. 

Uppskattad kostnad: 180 000 kronor


Renovering av Rydaholms räddningstjänst

Lokalerna som räddningstjänsten huserar i är i stort behov av renovering.

Uppskattad kostnad: 1 miljon kronor


Stärka upp bassäng i simhallen 

I samband med att arbeten på bassängen i Värnamo simhall utförs kommer underhållsarbeten utföras i tak ovanför bassäng.

Uppskattad kostnad: 500 000 kronor 


Ny infiltration till Fryele förskola 

Tekniska förvaltningen har fått ett föreläggande gällande avloppsinfiltrationen som Fryele förskola är ansluten till. Infiltrationen ligger på kommunens mark. Till den här infiltrationen är även pastoratet ansluten, kyrkan och församlingshemmet, samt två privatpersoner. Infiltrationen är utdömd på grund av att bädden är för liten i förhållande till de anslutna fastigheterna. 

Uppskattad kostnad: 1 miljon kronor


Sammantaget sett hade förvaltningen föreslagit att tekniska utskottet skulle anvisa totalt 2,78 miljoner kronor från potten ” Oförutsedda fastighetsinvesteringar” till de fem projekten. Utskottet beslutade enligt förvaltningens förslag.

– Vissa av projekten behöver de här pengarna för att slutföras. Vi försöker att göra smidiga lösningar när vi har möjlighet till det, exempelvis har vi möjligheten att åtgärda taket i simhallen nu när hallen inte används så frekvent. Även Rydaholms räddningstjänst är i behov av renovering och det är bra att vi använder den här potten, för i år har vi inte använt alla pengar vi behöver ur den, säger tekniska utskottets andre vice ordförande Azra Muranovic (S).

Taggar

Dela