Nyheter

Så är vattenläget enligt kommunen

Nyheter Kommunen ger en lägesrapport om det höga vattenståndet.

Storån
Ån har stigit 7,5 centimeter på ett dygn vid Forsheda. Vi tror att den fortsätter att stiga under helgen, för att sen börja sjunka långsamt. Ett par broar i samhället kan komma att stängas av, men det är inte helt klart än.

Lagan
Vattennivån har sjunkit 13 centimeter på ett dygn och 18 centimeter jämfört med när det var som högst. Nivån de närmaste dagarna hänger på mängden regn, prognosen framåt pekar på mindre regn än tidigare prognoser.

Skyddsvallar
Hårda vindbyar gör att skyddsvallar blåser omkull. Det är den typ av vallar som till exempel byggts i bortre delen av Åbroparken. Tekniska förvaltningen bygger på och säkrar dem. Förvaltningen åker kontinuerligt runt och kollar pumpar, vallar och vattennivån. De har en bra bild av läget.

Uppmanar till försiktighet
Det blåser och i byarna är vinden riktigt kraftig. Det gör att risken för att träd faller ökar, eftersom de står lite löst i den blöta marken. Vi uppmanar allmänheten att vara försiktiga när de rör sig utomhus. Vi varnar både för fallande träd, plötsligt djupa vatten och risk för ras. Markförhållandena kan ändras snabbt, så man måste vara försiktig. Och, förstås, respektera de avspärrningar vi gör. Vi spärrar av dels för att områden kan vara vattenfyllda, men också för att marken kan vara underminerad med risk för ras. Det är inte säkert att sådant syns för ett ovant öga. Detta gäller överallt, det är ju inte bara Storån och Lagan som svämmar över, det är blött överallt.

Har du tagit en bild på översvämningar? Skicka till redaktionen@skillingaryd.nu

Åbron den 18 februari klockan 14.29. Foto: Per Bunnstad

Taggar

Dela