Nyheter

S-ordförande debatterar

Nyheter Carina Ödebrink (S) från Vaggeryd debatterar regeringsbildningen.

Om karta och verklighet

Carina Ödebrink. Arkivbild

Det har gått drygt fyra månader sedan valet 2018. I skrivande stund ser det dock ut som en lösning är i sikte då Stefan Löfvén kan väljas till statsminister på fredag den 18 januari.

Jag är egentligen inte förvånad över att det tagit så lång tid, av två anledningar:
– Det var ju alldeles uppenbart långt innan valet att vi skulle hamna i ett besvärligt parlamentariskt läge och Socialdemokraterna är det som tydligast uttalat vi inte vill att SD ska bli tungan på vågen.
– Politiken har under decennier präglats av starka blockpolitiska låsningar och det tar lång tid att bryta upp invanda tankemönster och relationer.

Socialdemokrati handlar i grunden om att vi tillsammans skapar ett bättre samhälle för alla människor, byggd på solidaritet, rättvisa och jämlikhet. Social demokrati handlar om att stärka individen att kunna förverkliga sina bästa stämningars längtan.

Jag arbetade för och önskade att en socialdemokratisk regeringsförklaring hade presenterats kort efter valet i september. Men verkligheten blev annorlunda och det är det vi måste förhålla oss till. Vi socialdemokrater gjorde ett historiskt dåligt val.

Så, efter drygt fyra månader finns nu en överenskommelse tillsammans med MP, C och L. En överenskommelse det går att ha mycket synpunkter på. Det finns delar som jag som socialdemokrat är väldigt glad för; mer resurser till skola, vård och omsorg, höjda pensioner och sänkt pensionärsskatt, satsningar i infrastruktur och på landsbygden, inte minst viktigt för vårt län.

Det finns också delar som jag ogillar eller känner oro för, som inte är socialdemokratisk politik. Främst handlar det om fördelningspolitiken och arbetsrätten.  Den skeva fördelningspolitiken beror till stora delar på att det är en konservativ budget som utgör bottenplattan, M-KD:s budget som med stöd av SD gick igenom i riksdagen.

Det viktiga är att de partier i Sveriges riksdag som står upp för demokratiska värderingar, jämställdhet och att partier som bygger på främlingsfientlighet och rasism inte tillåts vara vågmästare.

I inledningen av överenskommelsen slås fast att:
”Våra partier har skilda ideologiska utgångspunkter men förenas i försvaret av den liberala demokratins grunder; en stark rättsstat, ett orubblig skydd för den enskilda människans fri-och rättigheter, motstånd mot främlingsfientlighet, oberoende fria medier, jämställdhet, jämlikhet och lika förutsättningar oberoende av bakgrund.”

Att ta ansvar för Sverige, att värna demokratin tar tid och innebär kompromisser. Med dessa funderingar har jag därför landat i att den överenskommelse vi nu har är det bästa alternativet.

Jag väljer också att se det aktuella politiska läget som en unik möjlighet för oss socialdemokrater att tillsammans med andra diskutera, vända och vrida på argumenten och också få med fler som vill engagera sig för att skapa mer rättvisa och solidaritet, i Sverige och världen.

Ju fler vi blir som kämpar för social demokrati, jämställdhet och rättvisa desto starkare blir rösten och kraften till förändring. Kom med i det samtalet och arbetet du också!

Carina Ödebrink (S), Vaggeryd
Distriktsordförande Socialdemokraterna Jönköpings län
Riksdagsledamot

 

Taggar

1 reaktion på S-ordförande debatterar

Kommentarsfunktionen är stängd