Nyheter

(S) oense med Alliansen om orsaken till budgetunderskottet

Nyheter Kommunstyrelsens ordförande, Hans-Göran Johansson (C) gör det lätt för sig när han skyller kommunens underskott på 52 miljoner på minskade statsbidrag.

Oppositionsrådet Ulla Gradeen (S) har inte oväntat en annan syn än Alliansens företrädare när det gäller det kommunala budgetunderskottet.

Det menar oppositionsrådet Ulla Gradeen (S) i en kommentar.
Bakgrunden är den artikel som publicerades i Värnamo.Nu den 9 augusti.
Där angav Hans-Göran Johansson att den främsta orsaken till det hastig uppkomna budgetunderskottet var indragna statsbidrag.
Förra året gick blev det 77 miljoner plus i den kommunala kassan. Bra mycket mer än vad som då var budgeterat.

Vid det senaste kommunstyrelsemötet tog det beslut om att utreda hur beräkningarna sker och hur man kan göra säkrare prognoser.
Ulla Gradeen poängterar att hela den kommunala verksamheten finansieras med hjälp av skatter.
– Sammanlagt så handlar det ju om nästan 2 miljarder kronor så självklart är det viktigt att det är ordning och reda när det handlar om ekonomin, säger Gradeen.
sedan pekar hon på flera punkter som Socialdemokraterna i Värnamo vill se förbättringar kring.
Bland annat anser partiet att övertidsuttaget inom kommunen är för stort.

–Sjukskrivningarna, både långtids- och korta sjukskrivningar är ett stort problem som kommunen måste komma till rätta med, samt att det måste skapas fler riktiga tjänster i stället för att ha många tillfälligt anställda vikarier, fortsätter Gradeen.
Hon konstaterar att (S) fått avslag flera gånger i motioner som handlat om detta.
Motiveringen till avslag har varit att arbetet med dessa frågor redan pågår.
– Eftersom det inte märks någon god effekt av detta pågående arbete, så är vi inte nöjda och kommer därför att fortsätta jobba för förbättring, säger Ulla Gradeen.

– Orsakerna till nämndernas beräknade underskott är främst ökad personalkostnad tack vare ökad efterfrågan. Problemet, som S ser är att inhyrd personal ökar. Håller trenden i sig resten av året kommer kostnaden för hyrpersonal att bli 10-15 miljoner kronor.

Taggar

3 reaktioner på (S) oense med Alliansen om orsaken till budgetunderskottet

Int vill man flytta, fram pålägget till nästa vecka, på sine mackor….

Klart, man måste få betalt för tid man gjort!

Int vill man flänga de som plus – flex…som int finns om man hinner dö innan mackan äro uppäten…;)

Så, verkar ju många invånare ha de i vår lilla korrupta kommun…;)

Det är inte lätt! Varför kollar våra politiker bara underskottet i slutet av året? Vad gör de under sin arbetstid? Hur kan de minska kostnaden?

Kommentarsfunktionen är stängd