Nyheter

S debatterar avgifter i hemsjukvården

Nyheter Socialdemokraterna var emot en avgift för hemsjukvården och debatterar.

Hemsjukvården – ett oenigt förslag

Den 19 november kunde man läsa på kommunens hemsida att kommunstyrelsen föreslår att även Värnamo kommun tar ut en avgift för hemsjukvården med start 1 januari 2020.  Snart var detta också en sanning i Värnamo.nu. Det som saknas i informationen på kommunens hemsida och i media är att det inte är en enig kommunstyrelse som lägger fram förslaget till kommunfullmäktige.

Faktum är att redan i omsorgsnämnden så yrkade Socialdemokraterna avslag medan den styrande Alliansen kom med tilläggsyrkanden rörande olika ålderskategorier som skulle slippa avgiften. Moderaternas Glenn Lund ansåg att åldersgränsen för avgiftsuttag för barn- och ungdom skulle införas från 20 år, medan Kristdemokraternas Margareta Lindahls ansåg att avgiftsbefrielse skulle ske för personer från 85 år och uppåt samt att avgifterna skulle matcha regionens gällande avgifter.

När ärendet väl dök upp i kommunstyrelsen den 5 november så valde man att överlämna ärendet för ytterligare betänketid. Socialdemokraterna hade tänkt färdigt redan i omsorgsnämnden men det verkade som att den styrande Alliansen behövde mer tid på sig för att enas kring frågan. Den 19 november var de enade och inga andra förslag förutom fastställandet av taxan kom från Alliansen på kommunstyrelsen. Sverigedemokraterna valde att hålla på Kristdemokraterna gamla förslag.

Socialdemokraterna stod dock fast vid sitt beslut att avslå förslaget om att införa en taxa inom hemsjukvården den 19 november. Vi tycker inte att kommunen ska ta ut en avgift då vi inte har fått reda på vad som blir effekten för den enskilde som har behovet.  Vi anser inte heller att det underlag som finns visar på vad det skulle kosta kommunen att fakturera ut dessa avgifter (ha någon form av funktion som samordnar dem, bokför dem och sammanställer dem) och särskilt inte om man inför åldersgränser. Här blir det en hel del administration som också kommer att kosta kommunen.

Ett av huvudargumenten för att införa taxan var att andra kommuner redan gör så. De Socialdemokratiska politikerna anser inte att det räcker med att fatta beslut baserat på huruvida andra kommuner tar ut en avgift eller ej. Värnamo kommun är en egen kommun som faktiskt har råd med detta i nuläget.

Så varför är man så benägen om att ta ut en avgift för 2020? Kan det ha att göra med de effektiviseringskraven som Alliansen har delat ut till kommunens nämnder och förvaltningar? Är det rätt de som har behov av hemsjukvården bekosta effektiviseringskraven?

NEJ! – säger Socialdemokraterna i Värnamo.

Socialdemokraterna i Värnamo kommun genom

Bo Svedberg och Azra Muranovic

Taggar

Dela


2 reaktioner på S debatterar avgifter i hemsjukvården

Sossarna lurar ingen, de kunde haft makten i Värnamo men kompromissade bort den och sparkade ut en av sina färgstarkaste profiler.

Men va’ nu då? Är inte alla överens om att klå och pina de de sjuka så mycket som möjligt?
Det måste väl vara fel på de friska som inte kan inse att det är nödvändigt?

Kommentarsfunktionen är stängd