Nyheter

S-debatt om hemsjukvård

Nyheter Socialdemokraterna debatterar kring SD-inlägg

Att vara högmodig eller inte – det är frågan

Först av allt så vill Socialdemokraterna börja med att tacka SD med Jan Cherek i spetsen för all uppmärksamhet under helgen både gällande hemsjukvårdstaxan och bilfri lördag – det värmer att ni är så intresserade av vår politik. Tack!

Imponerande också att slänga sig med Bibelcitat för att beskriva något som Jan Cherek uppfattar som högmod. Han tar till och med i och pratar om en hybris som grundar sig i tron att man som människa skulle vara gudalik. Man kan säga mycket om taxan för hemsjukvården men kan nog garantera att den inte får någon inom kommunens väggar att känna sig gudalik, särskilt inte Socialdemokraterna.

För att återgå till problemets kärna. Jan Cherek anser då att Socialdemokraterna skulle ”mildra effekterna” genom att rösta på SD:s förslag om lite mindre taxa, alltså 250 kronor, till skillnad från Alliansens taxa på 400 kronor. Varför i all sin dar skulle Socialdemokraterna göra något sådan när partiet anser att man inte har fått tillräckliga underlag för att fatta beslut om en taxa som ändå inte (enligt utredningen) skulle klara av att bära kostnaden av kommunens hemsjukvård? Varför skulle vi se det som en seger när SD inte ens har så mycket vision så man i alla fall kan halvera kostnaden för de som är beroende av hemsjukvården och följa deras förslag?

Dessutom skulle jag vara mycket intresserad av att se dem räkneexemplen som gör att SD landar på en summa på 250 kronor som är mer rätt än den på 400 kronor, är det baserat på Regionens patientavgift eller har man en faktisk tanke bakom detta taget-ur-vinden-förslag från SD?

Genom att blicka bakåt och följa ärendet ”Avgiftstaxa inom hemsjukvården” kan vi lära oss en hel del om det läget vi befinner oss i nu. Vår linje har varit den samma från första gången då ärendet dök upp fram tills januaris kommunfullmäktige. När ärendet först kommer upp på omsorgsnämnden i oktober yrkar vi avslag på att införa en hemsjukvårdstaxa; medan M lägger förslag om en åldersgräns för avgiftsuttag vid 20 år; och KD föreslår att avgifter ska matchas med Regionens, att avgiftsbefrielse ges för personer från 85 år och uppåt samt att åldersgräns för barn-och unga införs vid 20 år. Sylvia Friberg från SD har då inga problem med att införa en taxa på 400 kronor och ställer sig bakom KD:s beslut.

Ärendet landar senare på kommunstyrelsens bord för beredning där Socialdemokraterna tydligt ytterligare en gång avslår förslag på införandet av taxan. SD ångrar då sitt tidigare förslag och yrkar på avgiftsbefrielser för de som är 85 år och uppåt samt en maxtaxa på 250 kronor.

Att SD kommer och lägger kostnaden för hemsjukvården på 250 kronor är inget seriöst förslag när man egentligen föreslår att endast ta bort 37,5 % av det ursprungliga förslaget på taxa. Detta kallar man för ”mildrande effekterna”.  Så om det är någon som lider av högmod så är det SD och Jan Cherek som slår sig för bröstet för sitt förslag att plocka bort mindre än 40 % av avgiften samtidigt som det i det stora hela inte tillför kommunens ekonomi någon revolutionerande boost överhuvudtaget.

Socialdemokraterna har i debatten menat att de underlag som har tagits fram som beslutsunderlag inte visar på den socio-ekonomiska effekten av att införa taxan för brukarna. Vi ser inte heller att det är lönsamt för verksamheten att införa en avgift då det faktiskt kostar att ta betalt och fakturera – detta borde SD veta. Istället hänvisar underlaget till de juridiska förutsättningarna för kommunen att ta betalt, vilken ekonomisk effekt det blir för kommunen, ett omvärldsperspektiv som visar att andra kommuner tar betalt för sin hemsjukvård, samt förslag på taxa. Det säger väldigt lite om brukarna själva och ännu mindre om hur detta väntas slå på dem och deras plånböcker. Även om vi skulle utgå från den ”svårberäknade” (taget ur utredningen) ekonomiska effekten för kommunen att införa avgift inom hemsjukvården skulle det innebära cirka 1 350 000 kronor/år. Det räcker knappast att täcka några procent av vad hemsjukvården kostar kommunen. Därför är det alltså, enligt Socialdemokraterna, otillräckliga grunder för att införa en avgift överhuvudtaget. Det är därför egendomligt att tro att vi skulle ändra vårt förslag därför att SD lägger ”mildrande” förslag.

Bara för att Cherek rent ut sagt verkad sårad när man inte håller med SD:s politik innebär inte att andra lider av högmod. För sanningen är den, Jan, att oavsett hur mycket du än smickrar dig själv så har den socialdemokratiska politiken väldigt lite och göra med att markera mot SD. Vi håller inte med er, varför måste offerkoftan på då? Vi håller inte heller med Alliansen i mycket men jag ser inte dem springa omkring med offerkoftan på. Det kan ju kanske bero på att de andra partierna har en bättre förståelse för demokratins gång än vad SD har.

Socialdemokraterna genom

Bo Svedberg och Azra Muranovic

Taggar