Nyheter

S budget för 2022 – från förstärkt nattis till ny simhall

Nyheter Från förstärkt nattisverksamhet till utredningar av en ny simhall och en inomhusskatepark. Vi presenterar Socialdemokraternas budget.

Från förstärkt nattiverksamhet till utredningar av en ny simhall och en inomhusskatepark. Vi presenterar Socialdemokraternas budget. Montage: David Alin

Under parollen ”Ett starkare samhälle. Ett tryggare Värnamo” presenterar Socialdemokraterna i Värnamo sitt budgetförslag för 2022 med utblick för perioden 2023–2026. Partiets fristående och fullt finansierade budgetförslag för 2022–2024 utgår ifrån kommunens ekonomiavdelnings material som presenterades på budgetberedningen. Partiet väljer dock att lägga en budget utifrån prognosen som regeringen presenterat. De föreslår en oförändrad skattesats men har modifierat befolkningsprognosen och utgår i nuläget från att kommunens befolkning ökar med 104 personer under 2022. 

Byggkostnader på Karlsdal, södra Ljusseveka och Prostsjön på totalt 25,8 miljoner kronor har plockats bort. Partiet föreslår i stället att Prostsjöområdet omvandlas till ett rekreationsområde. En del av de 25,8 miljoner kronor som blir över används till förmån för förstärkt nattisverksamhet och utredningar av en ny simhall och en inomhusskatepark. Partiet gör även en miljonsatsning på förebyggande arbete och upprättande av en strategi för arbete mot hedersrelaterat våld. 

 Socialdemokraternas budgetförslag innehåller följande:

– 1 miljon kronor för förstärkt nattisverksamhet från och med 2022

– 5 miljoner kronor för en utredning av en ny simhall 

– Utredning av en inomhusskatepark (senast år 2023)

– 3 miljoner kronor för att förtäta personalen inom barnomsorgen genom ”överanställningar” av personal 

– 1 miljon kronor på en ungdomsdemokratisk satsning, inklusive en ungdomssamordnare  

– 1,3 miljoner kronor för en ny upphandlartjänst 

– En utökning av medborgarnämndens rambudget med 5 miljoner kronor för förebyggande arbete

– Uppdrag till medborgarnämnden att upprätta en strategi för kommunen som helhet att arbeta med hedersrelaterat våld

– En ramökning till samhällsbyggnadsnämnden på 500 000 kronor för förstärkning vid livräddning med båt även bland deltidsbrandmän

– Halvering av kursavgifter for barn och ungdomar 0–19 år på kulturskolans kurser

– Nya trygghetsboenden 

– Tidigarelagd satsning på ”Konstsnö i Borgen” till 2022 

– Tidigarelagd satsning på sarg- och plexiglas i Rydaholms ishall

– Tidigarelagd satsning på cykelparkering

– Tidigarelagda satsningar på bybibliotek (2022 avsätts 1,75 miljoner kronor, 2023 avsätts 1,75 miljoner kronor och 2024 1,5 miljoner kronor) 

– Pengar för kompetensutveckling av medarbetare och ledare inom omsorg för att hantera schemaläggning i en heltidskultur 

– Fortsatta anslag till Campus för att genomförande av sjuksköterske- och förskollärarutbildning 

– Nya bostadsområden 

– Satsningar på trafiksäkra GC-vägar i hela kommunen 

– Satsning på ett rekreationsområde på Prostsjöområdet

– Borttagen byggkostnad på södra Ljusseveka på 5 miljoner kronor under 2022 och 15 miljoner kronor under 2023

– Borttaget projekt ”Karlsdal, väg i bostadsområde” på 800 000 kronor för år 2022 

– Borttaget projekt ”Prostsjön, trafikåtgärder” med 5 miljoner kronor för år 2023

”Vi fortsätter att investera i skolor, förskolor, nya bostads- och verksamhetsområden, infrastruktur och mötesplatser. Vi fortsätter att satsa på kompetensutveckling, demokratiutveckling för barn och unga, heltidsresans genomförande och borttagande av delade turer/långa helger/varannan helg inom omsorgen, samt vill vi göra en genomlysning av ledningsorganisationen för en mer horisontell organisation samt trycker på för minskat sjukskrivningstal. Vi påminner om vikten av ledning och styrning men också ordning och reda i kommunens finanser och andra resurser. Det här förslaget kommer att bidra till en ännu bättre Värnamo kommun”, skriver partiet i sin budgetsammanfattning.

Taggar

Dela