Nyheter

Rydaholmspengar satsas i Värnamo

Nyheter Planerna på en ny isprepareringsmaskin till Rydaholm lägg på is. I stället kommer kommunen att satsa pengarna på slalombacken i Värnamo.

Satsningen på göra att Alandrydsbacken kommer att kunna användas på sommaren också. Arkivfoto

Detta kan bli resultatet av Tekniska utskottets förslag till kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen ska nu se över förslaget och säga sitt innan ärendet hamnar hos kommunfullmäktige.

Tekniska utskottet beslutade den 11 juni om ett bidrag till Finnvedens Slalomklubb. Satsningen gäller i första hand markarbete till en kostnad på motsvarande 580 000 kronor. Men nu backar tekniska utskottet bandet och har tagit tillbaka sitt beslut. I stället lämnar utskottet en mer detaljerad framställan.

Bland annat så poängterar utskottet att Allmänna arvsfonden skjuter till mer pengar, så ska Värnamo kommun minska sitt bidrag med motsvarande summa.
Det totala föreningsbidraget till Finnvedens slalomklubb ska inte öka, heter det i den nya framställan.

För att finansiera satsningen vill tekniska utskottet använda 300 000 kronor ur 2020 års investeringsbudget. Resterande 280 000 kronor vill utskottet ska tas från det sedan tidigare beslutade beslutade investeringsbidraget till en ny isprepareringsmaskin i Rydaholm. Den satsningen ska enligt nya förslaget skjutas på framtiden.

Projektet ”Sommar i Alandsrydsbacken”  är budgeterat till 3,2 miljoner kronor. Allmänna arvsfondens insats ska enligt planerna vara 2,23 miljoner kronor. Finnvedens slalomklubb går själva in med 125 000 kronor.

Taggar