Nyheter

Rydaholm får högst betyg i länet

Rydaholm får högst betyg i länet

Nyheter I den nationella patientenkäten primärvård 2015 får Rydaholms vårdcentral högst betyg bland länets vårdcentraler.

Vårdcentralen får bästa resultat både för helhetsintryck och tillgänglighet.

Enkäten är uppdelad i sju dimensioner efter vilka länets invånare bedömt sina vårdcentraler. När medelvärdet av de sju dimensionernas räknas samman är det Rydaholms vårdcentral som får högst betyg!

Rydaholms vårdcentral är en av Region Jönköpings läns 31 egna vårdcentraler med det gemensamma förvaltningsnamnet Vårdcentralerna Bra Liv.

Om Nationell Patientenkät
Nationell Patientenkät är ett samlingsnamn för återkommande nationella undersökningar av hur patienten upplever mötet med hälso- och sjukvården. Hösten 2009 genomfördes den första undersökningen inom primärvården. Alla landsting och regioner deltar i arbetet som samordnas av Sveriges Kommuner och Landsting. Undersökningarna genomförs av Institutet för Kvalitetsindikatorer (Indikator).

Taggar