Nyheter

Rydaholm får del av miljon

Rydaholm får del av miljon

Nyheter Den 11 december beslutade regeringen att fördela 105 miljoner till civilsamhällets organisationer för arbete med flyktingar och Rydaholms församling höt till dem som får bidrag.

17 miljoner av dessa 105 miljoner går till Svenska kyrkan. I Växjö stift är det nio församlingar och pastorat som får dela på 1 010 000 kronor. Därmed har församlingar i stiftet fått totalt 2,79 miljoner kronor till flyktingarbete i år.

Det är en mångskiftande verksamhet och ett stort stöd som Svenska kyrkans församlingar erbjuder de många flyktingar som finns i församlingarna runt om i landet. I Växjö stift erbjuds till exempel språkcaféer, läxhjälp och olika mötesplatser mellan flyktingar och församlingsbor.

Så här fördelar sig pengarna:

Alvesta församling – 150 000 kronor
Kalmar pastorat – 130 000 kronor
Norra Ölands pastorat – 120 000 kronor
Nybro pastorat – 220 000 kronor
Oskarshamns församling – 100 000 kronor
Rydaholms församling – 100 000 kronor
Södermöre pastorat – 50 000 kronor
Torsås pastorat – 80 000 kronor
Uppvidinge pastorat – 60 000 kronor

Kalmar pastorat, Norra Ölands pastorat, Rydaholms församling, Södermöre pastorat, Torsås pastorat och Uppvidinge pastorat har även tidigare under året fått ta del av medel till flyktingarbete.

I sina bedömningar har kyrkostyrelsen, utöver stiftens prioriteringar, utgått ifrån hur behoven ser ut i lokalsamhället, församlingens egen motivation, formuleringar och långsiktig hållbarhet. Samverkan med andra aktörer har även varit en viktig faktor i bedömningen.

Exempel på vad som görs i församlingarna
Församlingar i Växjö stift arbetar på olika sätt med asyl- och flyktingfrågor. Det görs insamlingar av pengar och av kläder och andra förnödenheter, det finns språkcaféer och läxhjälp, det ordnas grillkvällar och utflykter, samarbeten initieras med andra aktörer, gudstjänster berikas med sånger, läsning och böner på olika språk och mycket annat. Nästan alla församlingar i stiftet arbetar med asyl- och flyktingfrågor.  

Taggar

Dela