Nyheter

Roterande pinnsoffa vann bänktävling

Nyheter En elegant pinnsoffa i brons som kan roteras för att välja utsikt. Lucas Bergenholtz stod som vinnare när tekniktvåorna på Finnvedens gymnasium presenterade sina egna förslag till Bänkarnas stad.

Vinnare. De tre pristagarna med sina vinnarbänkar. Från vänster: Tilda Lundell Schröder med ”Naturens gåva”, Lucas Bergenholtz med ”Den snurrande pinnstolen” och Ivan Skillfeldt med ”Lagabänken”. Bild: Lars Alkner

Det är tredje året eleverna som går andra året på teknikprogrammet med inriktning design- och produktutveckling formger sina egna bänkmodeller – ett samarbete mellan kurserna design och bild och form. Eleverna utgår från projektet Bänkarnas stad och dess riktlinjer om att bänkarna ska vara inkluderande, konstnärligt utformade, hållbara, förstärka upplevelsen av Laganstråket, knyta an till platsen och skapa nyfikenhet.

– Eleverna får öva praktisk formgivning utifrån de kriterier som finns för Bänkarnas stad. Förutom att tillverka en modell av bänken, får de även rita en skiss över platsen där bänken ska stå, säger Hannes Andersson, lärare i bild och form.

Lokal möbelhistoria

Momentet inleddes med en föreläsning om konstnärlig gestaltning och Bänkarnas stad med kulturchef Lars Alkner. Därefter besökte eleverna Vandalorum och gick Osuddenrundan för att studera bänkarna och välja ut en plats till sin egen bänk. För att få den historiska kontexten används ”Från pinnar till Concrete: Möbeltillverkningen i Värnamobygden” som referensbok.

– Dels lär de känna sin egen lokala designhistoria, dels lär de sig att resonera kring olika material och hur de fungerar, säger Anette Klasson, lärare i design.

Vinnare som kan snurras

Årets jury bestod av Linus Enochsson, projektledare på teknik- och fritidsförvaltningen, Johanna Berg från Vandalorum samt kulturchef Lars Alkner. Bänkarnas bedömdes utifrån hur väl de uppfyllde kriterierna för Bänkarnas stad och hur kreativt nyskapande de var. Även elevernas presentation av sina idéer vägdes in. Efter svåra avvägningar enades juryn om att utse Lucas Bergenholtz och hans bänk ”Den snurrande pinnstolen” till vinnare. En elegant pinnsoffa i brons som du kan vrida runt på en räls så att besökaren kan välja om hen vill titta mot vattnet eller hagmarken. Motiveringen lyder: ”Förenar småländsk tradition med ingenjörskonst och stilren form. Uppmuntrar till interaktivitet där besökaren själv kan välja utsikt.”

Andra pris gick till Tilda Lundell Schröder för bänken ”Naturens gåva”. Inspirerad av Fronts utställning ”Design by nature” på Vandalorum, sammanfogar hon stenar till en serie intilliggande fåtöljer som för tankarna till Bruno Mathssons klassiker ”Pernilla”.

Tredje pris gick till Ivan Skillfeldt för ”Laganbänken”, där ett avsnitt av Lagan avbildas i form av en betongbänk.

Taggar

Dela