Nyheter

Rondellprocess har inletts

Nyheter Processen för att bygga en ny rondell vid Mossleplatån har inletts.

På ritningen syns rondellen med tillhörande övergångsställe vid anslutningen mot Götavägen. Norr om övergångsstället syns den planerade busshållplatsen i södergående riktning. Ritning: Värnamo kommun

För ett par månader sedan berättade vi att tekniska utskottet gav klartecken till byggandet av en ny rondell vid det nya bostadsområdet på Mossleplatån.

Nu kan vi berätta att tekniska förvaltningen formellt sett har inlett processen. De har skickat in en ansökan till samhällsbyggnadsförvaltningen om marklov för en rondell, en gång- och cykelväg samt busshållplats vid Mossleplatån.

På ritningen ovan syns rondellen med inritade övergångsställen vid anslutning mot Götavägen. Strax norr om rondellen syns den planerade busshållplatsen i södergående riktning. Busshållplatsen och rondellen knyts ihop av gång- och cykelvägen som leder in mot det nya bostadsområdet.

Taggar

Dela