Nyheter

Rondellbygge billigare än beräknat

Nyheter Rondellen på Vråenvägen blev över en och en halv miljon kronor billigare än kommunen hade räknat med, visar slutredovisningen.

Rondellen på Vråenvägen blev över en och en halv miljon kronor billigare än kommunen hade räknat med, visar slutredovisningen.  [1/2]

Rondellen på Vråenvägen blev över en och en halv miljon kronor billigare än kommunen hade räknat med, visar slutredovisningen.  [2/2]

Infarten till kommunförrådet på Nydalavägen blev över en halv miljon kronor billigare än beräknat, visar tekniska förvaltningens slutredovisning av projektet.

I samband med byggnationen av nytt bostadsområde i kvarteret Draken i Värnamo stad byggdes en ny cirkulationsplats på Vråenvägen. Rondellen betjänar det nya bostadskvarteren, boende och verksamheter längs Ingelundsvägen samt villabebyggelsen längs Karlavägen i Amerika-området.

”Projektet genomfördes enligt plan och har skapat ett bra trafikflöde i området”, skriver tjänstemännen.

Kommunen bidrog med fyra miljoner kronor och Trafikverket genom ett investeringsbidrag med 1,225 miljoner kronor till projektet, vilket innebär en totalbudget på 5,225 miljoner kronor. När projektet nu sammanfattas uppgår kostnaderna till 3 602 788 kronor, vilket innebär ett överskott på 1 622 212 kronor.

”Investeringsbidrag söktes från Trafikverket och beviljades, vilket förklarar det stora överskottet på projektet”, skriver tjänstemännen.

Kommunfullmäktige beslutade att ställa sig bakom slutredovisningen och att överskottet regleras mot 2022 års bokslut.

– Det är kul att det har gått med överskott, även om det var med bidrag. Det visar att vi är bra på att söka bidrag och försöker hålla i kommunkassan. Det är positivt, skönt att det är färdigt och att projektet går med överskott, säger Ardita Berisha Cani (S).

Taggar