Nyheter

Rondell vid Mossleplatån behandlas på fullmäktige

Nyheter En rondell vid infarten till Mossleplatån kan bli verklighet. På fullmäktige diskuteras förslaget.

Kommunfullmäktige tycker till om planerna på en rondell vid Mossleplatån.

Kommunen menar att trafikbullernivån vid det nya planerade bostadsområdet på Mossleplatån är för hög. 

För att nå godkända bullernivåer, föreslår kommunen att hastigheten på sträckan sänks från 60 till 40 kilometer/timmen. 

Tekniska förvaltningen har diskuterat med samhällsbyggnadsförvaltningen och Region Jönköping om vilka åtgärder som behövs för att sänka hastigheten på sträckan.

Förslaget är att bygga en rondell med plancykelpassage och övergångsställe på Götavägen, i stället för vänstersväng mot nya Mossle-området.

De menar att en rondell är ett bättre alternativ än en bro över Götavägen, men att en rondell samtidigt inte hindrar möjligheten från att bygga en bro i framtiden om det visar sig behövas.

Kommunstyrelsen har föreslagit fullmäktige att avsätta 3 miljoner kronor ur tekniska utskottets investeringsbudget för 2021 för att genomföra byggprocessen.

På torsdag avgörs frågan.

Taggar

Dela


9 reaktioner på Rondell vid Mossleplatån behandlas på fullmäktige

Hela projektet är dåligt . Hur kan man lägga bostäder och förskola intill en hårt trafikerad riksväg?
Mosseplatån är en av de bördigaste åkermarkerna i vår kommun och på den bygger man höghus!
Vad gör Miljöpartiet och Centerpartiet?

Det var länge sedan de 2 partierna prioriterade några miljöfrågor, helt andra prioriteringar idag.

Fel placering!
Lägg rondellen vid infarten till vårdcentral väst och gör en gång – och cykeltunnel i stället för en bro där man ritat in rondellen.

Helt enig med de tre förra insändarna. Det verkar som om kommunledningen fått hybris.

Hur kan man anlägga ett nytt bostadsområde på denna plats. Angående buller: Vad förväntar man sig från 27:an? Verkar som man håller på att måla in sig i ett hörn. Logiskt tänkande?

Håller med. Efter att de avverkat träden på området är bullernivån markant högre ända borta vid Doktorsgatan.
Ska de sänka till 40 kilometer på 27:an också?

Kommentarsfunktionen är stängd