Nyheter

Rondell billigare än beräknat

Nyheter Den nya rondellen vid Mossleplatån blev billigare än kommunen hade räknat med, visar slutredovisningen.

Den nya rondellen vid Mossleplatån blev billigare än beräknat. Bild: David Alin

Projektet ”Rondell Mossle” omfattade projektering och byggande av en cirkulationsplats på Götavägen, gång- och cykelvägar, gång- och cykelpassage över Götavägen samt busshållplats och gatubelysning. Cirkulationsplatsens västra del är in- och utfart till det nya bostadsområdet Mossleplatån.

Projekteringen utfördes av WSP genom kommunens ramavtal. Den startade våren 2021 och avslutades sommaren 2022. Byggandet skedde i kommunens egen regi. Det startade efter semestern 2022 och avslutades i november 2022. 

”Viktiga händelser under projektets gång: Stor vikt har lagts på framkomlighet för trafiken förbi arbetsplatsen, särskilt för blåljus, på grund av närheten till Värnamo sjukhus. Närboende har upplevt att vibrationer vid packningsarbeten orsakat obehag. Bidrag för investeringar i kommunalt vägnät har sökts och beviljats av Trafikverket”, summerar tjänstemännen. 

Kommunen bidrog med tre miljoner kronor och Trafikverket genom ett investeringsbidrag med 993 730 kronor till projektet, vilket ger en totalbudget på 3 993 730 kronor. När projektet nu sammanfattas uppgår kostnaderna till 3 983 958 kronor, vilket innebär ett överskott på 9 772 kronor.

Ett lyckat projekt med goda effekter på trafiksäkerhet och framkomlighet som helhet”, skriver tjänstemännen. 

Teknik- och fritidsnämnden godkände slutredovisningen och beslutade att reglera överskottet mot årets bokslut.

Taggar

Dela


1 reaktion på Rondell billigare än beräknat

Oj här sparas det. Du räknade dem hem, Gummifabriken det borde granskas utifrån av experter, exempelvis Kalla Fakta!

Kommentarsfunktionen är stängd