Nyheter

Rinaldo Miller (KD): Barn och unga måste få en trygg och säker uppväxt

Nyheter I artikelserien "Allvarligt talat" tar vi pulsen på kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare i flera heta nationella och lokala frågor. I dag möter vi Camilla Rinaldo Miller (KD).

Camilla Rinaldo Miller (KD). Bild: David Alin

Vad tycker du om Sveriges ansökan att bli medlem i Nato?

– Det är bra, tycker jag. Visst hade de varit ändå bättre om vi trott att vi skulle kunna försvara oss helt själva men eftersom vi aldrig skulle klara det är det bra att vara en del av en större försvarsallians.

Vad tycker du om koranbränningarna? Vad ser du för lösningar på problemet?

Att bränna böcker är inte yttrandefrihet. Med de ordningslagar vi redan har skulle man redan nu kunna neka tillstånd till detta. Gör dock inget om ordningslagen blir ändå tydligare för att kunna stoppa koranbränningar.

Vad tycker du om gängkriminaliteten? Hur ska vi bekämpa den?

Självklart tycker jag det är illa och en bidragande orsak till många bekymmer i samhället, så som inbrott, stölder, skjutningar och mord. Många som dragits in i gängkriminella nätverk blir utnyttjade och det är nästan omöjligt att ta sig ur dessa gäng.

– Om barn och unga får en säker och trygg uppväxt kommer det att förhindra att de fastnar i händerna på kriminella. Det ska också vara svårare för kriminella att få tag i vapen och narkotika.

Vad tycker du om förslaget om anmälningsplikt för offentliganställda?

Att myndigheter får möjlighet att dela information sig emellan tycker jag är bra. Relaterat till förra frågan så är det ett sätt att komma åt kriminella nätverk men också människor som fuskar med bidragsersättningar. Det ska vara enkelt att göra rätt för sig men också svårt och kännbart att göra medvetet fel.

Behövs en ny viadukt i Värnamo? Varför/varför inte?

Ja, det behövs av flera olika anledningar. Främst för att underlätta för utryckningsfordon att snabbast möjligt kunna vara på plats vid en olycka i centrum av staden. Det är även viktigt för att tillgängligheten till centrum ska vara bra för de som bor på den sidan av kommunen och Värnamo.

Hur ser du på möjligheten att höja den kommunala skatten framöver? Varför/varför inte?

Om skatten skulle höjas vore det väldigt viktigt att det blir tydligt till vad de extra skatteintäkterna ska gå till. Nackdelen med att höja skatten är att den sällan efter det sänks igen. Därför vill jag vara försiktig med att föreslå skattehöjningar.

Taggar

Dela