Nyheter

Rinaldo Miller (KD): Frågor om familj, förening och företagande engagerar mig mest

Nyheter I en artikelserie lär vi känna våra ledamöter och ersättare som är invalda i kommunfullmäktige under mandatperioden. I dag träffar vi Camilla Rinaldo Miller (KD).

Camilla Rinaldo Miller (KD). Bild: Pressbild

Kan du beskriva dig själv?

– Jag heter Camilla Rinaldo Miller och har varit lokalpolitiskt engagerad sedan valet 2006. Under åren fram till valet 2022 har jag varit ledamot i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen.

Har du önskat eller tilldelats platsen i kommunfullmäktige?

– Efter det senaste valet har jag förmånen att få representera Kristdemokraterna i Jönköpings län som riksdagsledamot. Det har gjort att inte kunnat ta fler uppdrag i nämnder/styrelser i kommunen. Jag är däremot glad över förtroendet att få ha kvar mitt uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige.

Vad är det för frågor som engagerar dig mest?

– Det som engagerar mig mest är frågor som berör familj, förening och företagande.

Vad ser du fram emot under mandatperioden?

– Att få vara med och ta många bra beslut som gör att kommunen kan fortsätta växa mot målet att bli 40 000 invånare år 2035.

—————

Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i kommunen och kan liknas vid kommunens riksdag.

De röstberättigade invånarna i kommunen väljer fullmäktige i allmänna val vart fjärde år (samtidigt som riksdags- och regionvalet). I Värnamo består kommunfullmäktige av 51 ledamöter och 29 ledamöter. De flesta av dem har ett vanligt jobb och ägnar sig följaktligen åt politiken på fritiden.

Kommunfullmäktige fattar beslut i principiella frågor som rör kommunens organisation, ekonomi, övergripande planer och samhällsplanering. Fullmäktige bestämmer också hur de olika nämnderna sätts samman, vilka arbetsuppgifter de har och vilka som ska vara ledamöter. Mandatfördelningen 2022-2026 ser ut som följer:

Socialdemokraterna 14 mandat
Moderaterna 11 mandat
Sverigedemokraterna 9 mandat
Centerpartiet 8 mandat
Kristdemokraterna 5 mandat
Liberalerna 2 mandat
Vänsterpartiet 2 mandat

Taggar