Nyheter

Riksdagsledamot svarar: ”Vi har brist på vårdplatser”

Nyheter Riksdagsledamoten Acko Ankarberg Johansson (KD) svarar på Centerpartiets debattartikel "KD nämner inte flytten av våra akutsjukhus!"  

Vi har brist på vårdplatser. Sverige ligger i bottenskiktet hur man än jämför med andra europeiska länder: 2018 hade Sverige 2 vårdplatser per 1 000 invånare. Det är lägst antal vårdplatser i hela EU. Vi har få vårdplatser och det påverkar givetvis tillgängligheten och ytterst vårdkvaliteten. Det är inget mål i sig att ha många vårdplatser. När dagkirurgi är ett bättre alternativ än inläggning ska det givetvis användas. Men ständig brist på vårdplatser leder till att patienterna inte får den vård de behöver och patientsäkerheten äventyras.

Under många år har många av Sveriges sjukhus haft närmast konstanta överbeläggningar vilket innebär att patienter kan vårdas på en vårdplats som inte uppfyller kraven på fysisk utformning, utrustning och bemanning. Det kan handla om att patienter vårdas i korridorer eller utlokalisering på en avdelning som saknar rätt medicinsk kompetens. Överbeläggningar och utlokaliseringar påverkar patientsäkerheten och ökar risken för vårdskador, men sätter även vårdpersonalen inför svåra etiska problem när de ska välja ut vilka patienter som ska placeras var.

Kristdemokraterna konstaterar inte bara att vi har en brist på vårdplatser. Vi ser också till att det ges särskilda medel till landets regioner för att öka antalet vårdplatser. I de budgetkompletteringar vi drev igenom i riksdagen tillförs nu medel för att öka antalet vårdplatser. 425 miljoner avsätts under 2022, 1 000 miljoner året därefter och slutligen 1 500 miljoner kronor 2024. Hur man ökar antalet vårdplatser måste avgöras lokalt. Det handlar sällan om brist på sängar eller lokaler utan oftare om för få sjuksköterskor och för få sjuksköterskor med specialistkompetens. De pengar som nu tillförs ska användas för att möjliggöra fler vårdplatser. Givetvis behövs länets tre akutsjukhus för att möjliggöra fler vårdplatser. ”

Acko Ankarberg Johansson (KD)
Riksdagsledamot och ordföranden i socialutskottet

Taggar

2 reaktioner på Riksdagsledamot svarar: ”Vi har brist på vårdplatser”

Börja med att få ordning på vårdcentralerna, fördärvade mitt knä 8 oktober i år – har först fått tid hos ortopeden i Värnamo 28 januari nästan fyra månader efter jag skadade mig. Jag har verkligen fått höja rösten för att få en remiss till ortopeden och en röntgen. Man undrar skall det verkligen vara så här. Sedan ser man hur dessa direktörer i regionen får sina löner höjda, då förstår man att dagligvården är inte så viktig som den borde vara för gemene man. Man lägger pengar på de som redan har höga löner. Varför?

Att det råder brist på vårdplatser beror inte på personalbrist i första hand. Främst är det inkompetenta politiker som är orsaken. De som tar besluten har oftast ingen aning om hur det fungerar i sjukvården. Man satsar vare sig på vårdplatser eller personal. Sjukvården får inte kosta något och blir det en krona över så investerar man enbart i fler chefer och direktörer. Personal dras till verksamheter som utvecklas, inte avvecklas. Så är det inom alla yrken.
Ska man locka personal så behövs en dräglig arbetsmiljö där personalen kan utvecklas och få känna att de kan utföra ett tillfredsställande arbete. Detta saknas i dag. Sjuksköterskor och undersköterskor är det ingen brist på men otroligt många har valt att byta yrke för att situationen ser ut som den gör i dag.
Hur ska KD lösa detta med sina skattesänkningar?

Kommentarsfunktionen är stängd