Nyheter

Rev garage utan lov – får betala vite 

Nyheter Två fastighetsägare får betala ett vite till kommunen för att ha rivit ett garage utan beviljat startbesked.

Två fastighetsägare får betala ett vite till kommunen för att ha rivit ett garage utan beviljat startbesked. Bilder: Arkivbilder

Samhällsbyggnadsförvaltningen har under försommaren uppmärksammats på att olovlig rivning av ett garage på 35 kvadratmeter skett på en fastighet i kommunen.  

Ett tillsynsbesök skedde på fastigheten där förvaltningen konstaterade att garaget hade rivits utan erhållet startbesked. Fastighetsägarna hade tidigare fått ett rivningslov beviljat och i det beviljade rivningslovet framgick det tydligt att inga rivningsåtgärder får påbörjas innan ett startbesked har erhållits. Förvaltningen bedömde att eftersom startbesked saknas så ska en byggsanktionsavgift tas ut. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen skickade ett brev till fastighetsägarna med information om byggsanktionsavgiftens storlek och ombad fastighetsägarna att skicka in en förklaring över varför garaget revs utan startbesked, vilket de sedan gjorde. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade på sitt senaste sammanträde att fastställa att fastighetsägarna betalar en vitesavgift på totalt 5 071 kronor till kommunen för den olovliga rivningen. 

Taggar

3 reaktioner på Rev garage utan lov – får betala vite 

Kommentarsfunktionen är stängd