Nyheter

Respektera demokrati!

Nyheter Med anledning av vandaliseringen av valplakat i Värnamo stad har valledarna från Centerpartiet och Socialdemokraterna skrivit en gemensam insändare.

 I Sverige hålls det val vart fjärde år, då ges vi möjlighet att välja vilka företrädare som skall styra i kommun, region och riksdag. En demokrati kännetecknas av fria och öppna val, flera partier som kandiderar, att det finns politiska rättigheter så som rösträtt, yttranderätt, mötesfrihet. Kort sagt du ska på många sätt kunna göra din röst hörd. Ingen får hindra dig att engagera dig i politiska frågor. Sverige garanterar dessa rättigheter i grundlagen. En demokrati kännetecknas även av att alla är lika inför lagen, att man respekterar de mänskliga rättigheterna så som att alla människor ska räknas som jämlika, oavsett kön etnicitet eller andra personliga egenskaper. Våra mänskliga rättigheter försäkras genom Sveriges grundlagar och särskilda lagar mot diskriminering och hatbrott. Det sista som gör att ett land är en demokrati är en fungerande statsförvaltning. Där myndigheterna arbetar rättssäkert och effektivt och utför de beslut som är fattade i beslutande församlingar. Där korruption och maktmissbruk motarbetas. Varför denna utläggning om vad en demokrati är? Just för att det var fjärde år är val och demokratin testas. Vi vill att demokratin ska testas med argument och budskap från de politiska partierna, här är samtal med väljare och valtavlor en del i valrörelsen. 

Därför gör det mig besviken att samtliga partiers valtavlor i Värnamo har vandaliseras och i något tillfälle till och med har stulits sedan starten den 7 augusti. Man kan misstänka att det i något fall är ett pojkstreck, i något annat kanske missnöje med det enskilda partiet. Hur som är det en inskränkning i de demokratiska rättigheterna att få uttrycka sin åsikt, och när man tar sparkar ner valtavlor så är det skadegörelse och när man kör i väg med valtavlor så är det faktiskt stöld. Dessutom är det en kränkning av rätten att få uttrycka sina politiska ställningstagande, det vill säga ett förhindrande av demokratin. Brott av denna karaktären kommer att polisanmälas.

Vi uppmanar alla att höra av sig till partierna om ni ser någon som ger sig på valtavlorna. Låt partierna pröva sina argument och delge sina prioriteringar inför valet.

 Valledare Bo Svedberg, Socialdemokraterna och Hans-Göran Johansson, Centerpartiet

Taggar

Dela


1 reaktion på Respektera demokrati!

Jag ställer mig bakom insändaren!
I stället för att förstöra valaffischer eller på något sätt förhindra partier att delge sitt budskap så börja i stället att argumentera mot det ni inte gillar.

Det är ett hot mot demokratin när man försöker hindra yttrandefriheten.

Kommentarsfunktionen är stängd