Nyheter

Reservvattentäkt i fokus

Nyheter Under kommunfullmäktige riktades fokus mot den planerade reservvattentäkten vid Hindsen.

Kommunfullmäktige diskuterade förslaget om att anvisa 200 000 kronor ur 2020 års investeringsbudget för att täcka tidigare kostnader i projektet 301004. Projektet avser planering av pumpstation och ledningar vid reservvattentäkt Hindsen.

Anette Myrvold (S) var först upp i talarstolen.

– Vatten är vårt viktigaste livsmedel och i Sverige så använder varje invånare i snitt 160 liter per dag, varav 10 går till dryck och matlagning. I Sverige så har det alltid varit en självklarhet att vattnet vi dricker ur kranen ska vara friskt: man ska kunna dricka av det utan att bli sjuk, men det är också en förutsättning för exempelvis livsmedelsindustrin. En reservvattentäkt måste skyddas och leva upp till samma krav som ordinarie vattentäkter och reservtäkter är en viktig fråga i ett beredskapsarbete när det händer någonting. Det är på tiden att Värnamo kommun får en reserv, eftersom det är vårt viktigaste livsmedel och för att det kan komma att bli en säkerhetsfråga för våra invånare. Jag har en liten fråga till Gottlieb, om han kan svara nu. Hur fortlöper arbetet med reservvattentäkten?

Gottlieb Granberg (M): Ja, det har pågått ett rätt stort arbete för att hitta en annan grundvattentäkt, för det blir ett besvär om vi ska ha en ytvattentäkt och en grundvattentäkt. Nu har vi diskuterat i tekniska utskottet att man ska undersöka ännu djupare och komma upp med mer projektpengar för att se om man inte behöver bygga ett helt annat vattenverk, utan att processen kan förändras så att man kan göra ytvattentäkten drickbar. Att helt enkelt göra en ytvattentäkt som dricksvattentäkt. Sedan är det ju mängden vatten, vilket gör att det nog bara skulle bli en tillfällig lösning för att kunna hitta en permanent lösning. Jag tycker det är att viktigt att säga att den vattentäkt som Värnamo har är enorm, den är jättestor. Det svåra har varit att hitta ett ställe där man kan ta upp vatten i tillräcklig mängd för att kunna försörja. Problemet är inte att vattnet finns, utan att få upp det i tillräcklig mängd är det som har varit bekymret. Det största problemet för Värnamos vattentäkt är inte mängden utan kontamineringen (föroreningen) och den vet man aldrig var den ska komma. Därför måste vi ha en reservvattentäkt på något vis, men den blir fruktansvärt dyr om vi ska bygga ett helt nytt vattenverk bara för kunna ha för säkerhets skull, som inte bara kan stå där och vänta. Ledningar kan inte stå där och vänta, utan de måste ju köras med jämna mellanrum. Det är ett stort arbete, så vi kommer säkert att återkomma med det här. Vi har uppdraget att ta fram en reservvattentäkt, men vi måste hitta en bättre kostnadsbild för det här för VA-kollektivets skull. Det är viktigt, för det blir en dryg kostnad, men vi jobbar på det. 

Kommunfullmäktige beslutade att anvisa 200 000 kronor ur 2020 års investeringsbudget för att täcka tidigare kostnader i projektet 301004.

Taggar