Nyheter

Renovering dyrare än beräknat – ansöker om mer pengar 

Nyheter Asbest, fuktangrepp och dyrare rivning. På grund av oförutsägbara händelser blir renoveringen av Borgenstugan dyrare än väntat. Nu ansöker tekniska förvaltningen om mer pengar för att genomföra projektet.

Till projektet ”Borgenstugan ombyggnation” har kommunen avsatt 1 miljon kronor för renovering av omklädningsrum och toalett i källarplan. 

Nu, en bit in i projektet, har vissa fördyrningar uppkommit som gör att det behöver avdelas mer medel till projektet. Orsakerna till de extra kostnaderna är flera. Vid rivning framkom förutsättningar som inte kunde förutses. Asbest har påträffats och behövde saneras. Tänkta dragningar av rör krockade med befintlig installation som var dold. Rivningen blev mer omfattande än vad som var tänkt. Dolt material var angripet av fukt och behövde tas bort. Vid rivning av klinker på golv lossnade även en fingjutning. Även installationer av el, ventilation och rör behöver anpassas efter nya förutsättningar som inte var med från början. Merarbete har skapats för att återställa de delar som krävt större rivning. Dessa delar var inte möjliga att förutse innan projektet påbörjades. 

Tekniska förvaltningen har föreslagit tekniska utskottet besluta att fördela en halv miljon kronor från potten ”Oförutsedda fastighetsinvesteringar” till ”Borgenstugan ombyggnation”. I dag diskuteras frågan. 

Taggar

Dela