Nyheter

Rekordstarkt på bilmarknaden

Rekordstarkt på bilmarknaden

Nyheter Antalet nybilsförsäljningar har ökat kraftigt i länet och i juni var det stort plus i bland andra Värnamo kommun.

Det var 216 nyregistreringar bland bilägare i kommunen i juni i år mot 190 motsvarande månad förra året. Därmed är Värnamo snart ikapp förra årets höga siffror.

– Den svenska bilmarknaden är urstark och vi går mot ett nytt rekordår. Registreringarna av nya personbilar ökade i samtliga län under det första halvåret och allra mest ökade de i Västernorrlands län som hade ett plus på 18 procent. I riket som helhet var uppgången tolv procent, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.

I Jönköpings län var ökningen 7,12 procent och Vaggeryds kommun var trea i länet.
– Den mycket positiva utvecklingen på bilmarknaden förklaras av den starka svenska konjunkturen med ökad sysselsättning och ökade disponibla inkomster hos hushållen, rekordlåga räntor, ökad privatleasing som attraherar nya köpargrupper och balanserade begagnatlager, fortsätter Bertil Moldén.

– Stockholms län har den högsta andelen laddbara bilar av de totala nyregistreringarna i länet. Under de sex första månaderna i år var 4,8 procent av de totala nyregistreringarna i Stockholms län supermiljöbilar, dvs i huvudsak elbilar och laddhybrider. Näst högst andel hade Jämtlands län med 3,8 procent supermiljöbilar. I riket som helhet var andelen supermiljöbilar 3,1 procent januari-juni jämfört med 2.0 procent samma period förra året, säger Bertil Moldén.

– Även om andelen laddbara bilar fortfarande är på en låg nivå ligger Sverige långt framme på detta område i ett internationellt perspektiv. Under det första kvartalet i år hade Sverige den högsta andelen inom EU av laddbara bilars andel av nybilsregistreringarna i landet. Sverige är dessutom etta i Europa när det gäller andelen biodrivmedel och de genomsnittliga koldioxidutsläppen från nya bilar i Sverige minskade under 2015 i en snabbare takt än genomsnittet inom EU, fortsätter Bertil Moldén.

Taggar