Nyheter

Rekordmånga till Högskolan i Jönköping

Rekordmånga till Högskolan i Jönköping

Nyheter Inför höstens terminsstart har över 4 200 nya studenter antagits till Högskolan i Jönköpings olika program och kurser.

Av dem är cirka 1 100 internationella studenter från världens alla hörn.

Totalt har runt 200 fler studenter antagits i år än förra året och det är internationella studenter som står för den stora ökningen.

– Ökningen är ett kvitto på att vårt arbete med att bygga en attraktiv utbildningsplats och på sikt ett internationellt universitet ger resultat, säger Anita Hansbo, rektor vid Högskolan i Jönköping.

Antalet internationella studenter som i år antagits till ett flerårigt program vid Högskolan är cirka 660, vilket är en ökning med drygt 140 studenter sedan förra året. Den största ökningen står betalande programstudenter från länder utanför Europa för.

Bland de internationella studenter som betalar studieavgift för att läsa i Sverige kommer merparten från Pakistan, Indien, Bangladesh, Kina och Sri Lanka. Programstudenterna från EU kommer huvudsakligen från Tyskland. Utbytesstudenterna, som kommer från högskolans olika partner, kommer bland annat från Australien, Brasilien, Thailand, Sydkorea, Kanada, Mexiko, Kazakstan, USA samt ett flertal länder i Europa.

Idag är terminens första dag och campusområdet vaknar åter till liv efter sommarens slumrande tillvaro. Både nya och gamla studenter strömmar till och luften vibrerar av nyfikenhet och förväntan.

– Det är en härlig känsla när campus fylls av studenter från när och fjärran. Studentkåren och många andra har planerat en bra introduktionsvecka och vi vet att de nya studenterna har en rolig start att se fram emot, säger Anita Hansbo.

Jönköpings Högkskola är en stiftelsehögskola med tydligt profilerad verksamhet som präglas av entreprenörsanda, internationalisering och samverkan med näringsliv och samhälle. Utbildning och forskning bedrivs inom fyra fackhögskolor: Hälsohögskolan, Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköpings Internationella Handelshögskola och Tekniska Högskolan. Högskolan har cirka 10 000 registrerade studenter, 732 anställda och omsätter 872 miljoner kronor.

Taggar