Nyheter

Rekordår i pandemitider

Nyheter Bufab Group går starkt även i pandemitider, visar företagets årsrapport.

Såväl försäljning som rörelseresultat var de högsta någonsin för Bufab, för sjätte året i rad, och kassaflödet var mycket starkt.

– Under våren var vårt viktigaste mål att skydda våra anställda och deras hälsa. Mycket tack vare våra dotterbolag i Asien lyckades vi snabbt få på plats rätt åtgärder i hela koncernen. Vi kunde sedan på ett säkert sätt fokusera på att skydda våra kunder från störningarna i de globala leveranskedjorna. Det krävde snabbhet och flexibilitet för att möta kundernas skiftande behov. Vi anpassade också bemanning och kostnadsnivå till ett helt nytt efterfrågeläge och skärpte vårt kostnads­besparingsprogram till 100 miljoner kronor. Det har utvecklats bra och nådde full effekt från och med årsskiftet. Under hösten har vi dessutom arbetat med att återställa lönsam tillväxt, bland annat genom utbildning av säljkåren och vidareutveckling av vårt kunderbjudande, säger Jörgen Rosengren, VD och koncernchef för Bufab Group.

Under året har bolaget fortsatt med implementeringen av en långsiktig ledarskapskapsstrategi inom industri. Ett steg i det hela har varit att utveckla relationerna med sina nyckelkunder.,

– Många av dem har upplevt stora svårigheter med komponentförsörjning under 2020, och är därför intresserade av att förenkla och säkra sina leveranskedjor. Detta stärker Bufabs position.Tack vare investeringar i processer och digitala verktyg de senaste åren har vi förbättrat Bufabs produktivitet. Det syns bland annat i en betydande stärkning av rörelsemarginalen under det andra halvåret. Att fortsätta på den vägen är ett fokusområde även framöver. Under början av 2021 brottas både Bufab och våra kunder med mycket ansträngda globala leveranskedjor. Samtidigt har de tidigare låga råmaterialpriserna vänt upp, vilket kommer att sätta press på marginalerna för både Bufab och våra kunder. Men vi noterar också att den goda tillväxten under slutet av 2020 har fortsatt in i början på det nya året. Även 2021 ser alltså ut att bli ett ansträngande år, och osäkerheten är stor. Men vi ser ändå positivt på Bufabs möjligheter till en fortsatt god utveckling. Jag vill avsluta med att tacka alla Bufabs 1 300 medarbetare, våra så kallade problemlösare, för en enastående insats under 2020, säger Jörgen Rosengren.

Fjärde kvartalet 2020 i siffror

 • Nettoomsättningen ökade med 10 procent till 1, 238 miljarder, varav +10 procent organiskt
 • Orderingången ökade med 13 procent och var högre än nettoomsättningen
 • Rörelseresultatet (EBITA) ökade till 121 miljoner, motsvarande en marginal på 9,8 procent
 • Resultatet per aktie uppgick till 2,03 kronor


Helåret 2020 i siffror 

 • Nettoomsättningen ökade med 9 procent till drygt 4,7 miljarder kronor, varav -5 procent organiskt
 • Orderingången ökade med 11 procent och var högre än nettoomsättningen
 • Rörelseresultatet (EBITA) ökade till 482 miljoner kronor, motsvarande en marginal på 10,1 procent
 • Resultatet per aktie uppgick till 8,04 kronor
 • Operativt kassaflöde ökade till 540 miljoner kronor
 • Bufab uppnådde 2020 sin högsta årsomsättning, rörelsevinst och resultat per aktie någonsin
 • Styrelsen föreslår utdelning om 2,75 kronor per aktie
Taggar

Dela