Nyheter

Rekord noteras för intensivvårdade

Nyheter Antalet patienter som intensivvårdas är just nu högre än vad vi tidigare har sett under hela pandemin.

Antal nya fall per vecka i Jönköpings län till och med vecka 6

Antalet nya fall fortsätter att ligga på en jämn nivå i Jönköpings län, med ungefär 1 000 nya fall per vecka. Nationellt har antalet nya fall minskat en period, men nu ser vi tyvärr en ökning.

Det är färre personer över 70 år som blir sjuka i covid-19. Det är glädjande eftersom denna grupp ofta behöver sjukhusvård.

Tillgängligheten till provtagning är mycket god med korta svarstider. De senaste veckorna har andelen positiva fall legat på cirka 15 procent. Fortsätt ta prov vid minsta symtom – det är en viktig insats för att minska smittspridningen.

• Planering av vårdplatser
Onsdag 17 februari vårdas 82 personer för covid-19 på länets sjukhus. 20 personer får intensivvård i Region Jönköpings län. Ingen patient vårdas i dagsläget i en annan region. Men flera regioner erbjuder hjälp med intensivvårdsplatser för patienter med covid-19, och vi har möjlighet att flytta patienter vid behov.

Antalet vårdplatser för patienter med covid-19 är totalt 70 stycken. Med anledning av det stora vårdbehovet just nu för patienter med covid-19, räknar vi inte med att kunna minska antalet vårdplatser de kommande veckorna. Krislägesavtalet är förlängt för medarbetare på IVA och avdelningarna som vårdar patienter med covid-19.

• 24 268 doser vaccin har getts till och med vecka 6
Vaccineringen pågår enligt plan i fas 1 för personer på särskilda boenden, hemsjukvård och hemtjänst samt patientnära personal i de verksamheterna. Utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer vaccinerar vi också viss prioriterad personal i Region Jönköpings län utifrån tillgång till vaccin.

Till och med vecka 6 hade 24 268 doser getts i länet. Vi följer noga hur prognosen för leveranser av de olika vaccinen ser ut, och gör en planering utifrån det. I början av mars planerar vi att kunna påbörja vaccination av de personer som ingår i fas 2.

Taggar