Nyheter

Regnell (L): Tycker man en massa måste man till slut engagera sig för samhällets bästa

Nyheter I en artikelserie lär vi känna våra ledamöter och ersättare som är invalda i kommunfullmäktige under mandatperioden. I dag träffar vi Peter Regnell (L).

Peter Regnell (L). Bild: Pressbild

Kan du beskriva dig själv?

Jag är en positiv, samhällsengagerad pappa boende i Lanna utanför Bredaryd. Härstammar från Gnosjö kommun på en gård. Lever tillsammans med min dotter på två år och min fru Emelie. Har alltid och särskilt på senare år känt vikten av att engagera mig i samhället på olika sätt. Tycker man en massa måste man till slut engagera sig för samhällets bästa. Tror starkt på den individuella resan med olika förutsättningar, där lagom inte är bäst. Älskar friheten och den fria rörligheten vi har i EU. Inser för varje år att jag bor i ett fantastiskt öppet land. Tänker på min familj och min dotters framtid. Att kunna leva, bo och verka på mitt sätt utifrån liknande förhållande oavsett vart du bor. 

Har du önskat eller tilldelats platsen i kommunfullmäktige?

Gällande om jag velat haft platsen själv i KF så tycker jag självfallet att vi liberaler borde fått en större plats i Värnamo kommun där vår målsättning handlar om att ökat från våra två mandat till fyra. Annars hade jag inte ställt upp som fjärde namn. Däremot måste man alltid se hur mycket man kan engagera sig. Jag tycker att ha en ersättarplats i KF räcker gott och väl. Vi är en tajt och härlig grupp som tycker väldigt lika inom Liberalerna för Värnamo kommuns bästa. 

Vad är det för frågor som engagerar dig mest?

De frågor som engagerar mig mest är nog allmänintresse. Lära mig lite om mycket. Få en bättre förståelse över saker som jag själv kanske irriterat mig över att det går för sakta, men respektera hur det också kan se ut. 

De stora frågorna är självfallet den egna individens möjligheter att själv kunna bestämma. Möjliggöra att alla har en likvärdig skolgång. Har ju själv barn. När det gäller Värnamo kommun så handlar det om inte bygga för nu utan ha en horisont. För nu står vi nämligen där med flertalet ombyggnationer av skolor och förskolor, där barnen hamnar i paviljonger. Det är fint sagt, men frågar du mig byggbaracker. 

Andra saker jag tycker är viktigt är att det finns planer som är uppdaterade i tid för expansioner av företag och möjliggörande för kreativiteten och företagsamhet. Man får inte glömma att alla som föds i Gnosjöregionen föds med en F-skatt, men det handlar bara att göra något med den. Kommunen måste självfallet jobba för att upprätthålla men samtidigt se på lösningar om det är tvärstopp, för vem gillar en nej-sägare? 

Det sista handlar om att vi behöver se alla i samhället. För allt kommer in i varandra. Otrygghet, kriminalitet, psykisk ohälsa, utanförskap på grund av språk och en samhörighet. Där behöver vi skynda på kring dessa viktiga aspekter. Jobb är alltid den bästa lösningen till integration. 

Vad ser du fram emot under mandatperioden?

Att lära mig mer om Värnamo kommuns förutsättningar. Vi har en ny FÖP som ska till. Vi behöver aktualisera och har stora investeringar framför oss, vilket är roligt men också en svårighet. Vad ska komma till först? Få en bättre förståelse för arbetet som sker kring vision 2035 och längre. Jobba för att förvaltningarna ska samarbeta tillsammans bättre.

Samt att vi i Liberalerna har gjort tillräckligt avtryck inför valet 2026. Där vi kan få säga till om mer i kommunen. För ett mer liberalt samhälle. 

—————

Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i kommunen och kan liknas vid kommunens riksdag.

De röstberättigade invånarna i kommunen väljer fullmäktige i allmänna val vart fjärde år (samtidigt som riksdags- och regionvalet). I Värnamo består kommunfullmäktige av 51 ledamöter och 29 ledamöter. De flesta av dem har ett vanligt jobb och ägnar sig följaktligen åt politiken på fritiden.

Kommunfullmäktige fattar beslut i principiella frågor som rör kommunens organisation, ekonomi, övergripande planer och samhällsplanering. Fullmäktige bestämmer också hur de olika nämnderna sätts samman, vilka arbetsuppgifter de har och vilka som ska vara ledamöter. Mandatfördelningen 2022-2026 ser ut som följer:

Socialdemokraterna 14 mandat
Moderaterna 11 mandat
Sverigedemokraterna 9 mandat
Centerpartiet 8 mandat
Kristdemokraterna 5 mandat
Liberalerna 2 mandat
Vänsterpartiet 2 mandat

Taggar