Nyheter

”Regler ska efterlevas”

Nyheter Hans-Göran Johansson (C) välkomnar kommunstyrelsens beslut att kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att förtydliga rutiner om offentlig upphandling.

På kommunstyrelsens sammanträde beslutades kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att ta fram förslag till beslutsformulering som tydliggör vilken rätt till avtalsteckning som delegater och förvaltningschefer har, samt att uppmana samtliga nämnder att i internkontroll under 2021 genomföra kontroller avseende hur gällande regler för upphandlingar och underskrifter av avtal efterföljs.

– Det känns jättebra att de får det uppdraget. Det handlar om att förtydliga så att allt går rätt till. Regler ska efterlevas, säger Hans-Göran Johansson (C), kommunstyrelsens ordförande.

Under hösten 2020 har upphandlingsavdelningen tagit fram statistik på vilka inköp som gjorts utan föregående upphandling och vilka upphandlingar som skett men inte återrapporterats till upphandlingsnämnden. Dialog har förts med ledningen för alla förvaltningar i syfte att beskriva läget, brister enligt  samt vilka regler för beslut och avtalsteckning som gäller i nuläget. Från kommunledningsförvaltningen har upphandlingschef och biträdande kommundirektör deltagit vid dessa dialoger. Upphandlingsavdelningen ska vidareutveckla det material som tagits fram och löpande delge respektive förvaltning och förvaltningarna ska förbättra sina rutiner för upphandling, avtalsskrivning och återrapportering av genomförda upphandlingar (25 000 – 100 000 kronor).

Taggar

Dela