Nyheter

Regionfullmäktiges ordförande Desiré svarade på PRO-frågor

Nyheter Sonja Kling, ordförande i PRO Skillingaryd, hälsade alla välkomna till restaurangen i äldrecentrat Mejeriet i Skillingaryd där regionsfullmäktiges ordförande och Annelie Borgström, sjua på regionlistan, fanns på plats för att svara på PRO:s frågor. 

Bilder: David Alin

PRO Skillingaryds medlemmar fick möjligheten att ställa frågor till regionfullmäktiges ordförande Desiré Törnqvist (S).  [1/4]

I vårt budgetförslag satsar vi på vårdcentralen och nära vård, antingen hemma eller alltmer ute vid sin vårdcentral för att slippa ta sig till sjukhus, säger Desiré Törnqvist.  [2/4]

Inger Lindström undrade om snabbussen 500 stannar i Klevshult.  [3/4]

– Det fanns vuxna människor i skolan, städtant, vaktmästare och andra vuxna människor, som såg oss när vi gick i skolan. Det fanns någon annan. Det gör det inte i dag. Vi är samhället, vi behöver vara fler vuxna, inte bara lärare, i skolan. Det är viktigt med möten över åldersgränser, säger Annelie Borgström.  [4/4]

– Ni har världens möjlighet att säga er åsikt här i dag, inleder Sonja, ordförande i PRO Skillingaryd, innan regionfullmäktiges ordförande Desiré Törnqvist hälsade alla välkomna. 

– Det är 34 dagar kvar. Ni har röstat många gånger genom livet och vet vad ni vill. Eftersom jag är regionpolitiker är välfärd, vårdcentral och sjukhus viktiga. Vi förlorade stort till det nya partiet som kom in i regionen. Vi är sex partier som styr tillsammans i regionen. Vi backade från 29 till 22 ledamöter. Under våren har vi besökt samtliga vårdcentraler i länet. I vårt budgetförslag satsar vi på vårdcentralen och nära vård, antingen hemma eller alltmer ute vid sin vårdcentral för att slippa ta sig till sjukhus. 

– Regionen har också ansvar för kollektivtrafiken. Ni vet om seniorkortet som gäller från 70 år, men målet är att det ska gälla från 65 år och det ska vara enkelt att ta sig. Jag som bor i Värnamo vet att det går bussar ofta.

– Stannar bussen i Klevshult?, undrar Inger Lindström. 

– Nej, det gör den inte, varken i Klevshult och Hörde, tyvärr, svarar Desiré. 

– Vi är ytterst tacksamma att bussen går med tät tidtabell, det man kan fundera på är om det är lönsammare med mindre bussar på sommaren, säger Sonja Kling. Vi som bor på landsbygden, vi har det inte enkelt, vi har inte nytta av seniorkortet..

– Jag kommer knappt ner till Vaggeryd. Och ännu mindre till Jönköping. Jag menar på att vi måste se över så att alla i samhället kan åka. I dag fungerar det inte för min del. Det är likadant i Bondstorp, menar Jan Gustavsson och tycker det är bökigt att få tag på transport när man varken hör eller ser. 

Desiré Törnqvist (S) tipsar om närtrafik om man bor mer än en kilometer från närmaste hållplats. 

– Att få vara med och styra gör det så mycket enklare. Sitter man i opposition blir det annorlunda ”då hör de vad vi säger men inget mer”, menar Desiré Törnqvist som berättar vidare om regionens arbete:  

– Regionens arbete är oerhört viktigt: hur sjukhusen fungerar, hur man kan samarbeta med varandra. Det är en uppdelning med vad kommunen ansvarar för och vad regionen ansvarar för. 

Var står partiet i att flytta Vaggeryds vårdcentral?

– Vi har varit involverade i att hitta lösning här i Skillingaryd för arbetsmiljön men i Vaggeryd kan jag inte svara på, säger Desiré. 

Sonja Kling är snabb i kommentaren och undrar varför det dröjer för flytt av vårdcentralen i Skillingaryd när baracker till Farmen kunde sättas dit med en gång. 

– Just var servicen finns är oerhört viktigt för äldre, svarar Desiré. 

Nästa fundering: akutsjukhusen, långa väntetider och det är inte okej att få vänta timmar på att få hjälp. 

Desiré svarar:
– Ibland är det personalbrist och sedan kan det vara att just den läkaren man söker hjälp hos är upptagen. Det ligger på en slags platå och man följer den statistiken noga. Tidigare sorterade man, men många söker också akutsjukvård fast man kanske kan vänta till måndagen. Ett samtal till nätläkare betalas av din vårdcentral, det försvinner pengar ur vårt system vid varje ”nätbesök”. 

Annelie Borgström (S);
– Det fanns vuxna människor i skolan, städtant, vaktmästare och andra vuxna människor, som såg oss när vi gick i skolan. Det fanns någon annan. Det gör det inte i dag. Vi är samhället, vi behöver vara fler vuxna, inte bara lärare, i skolan. Det är viktigt med möten över åldersgränser. 

Vad tycker ni mer är viktigt inför valet, undrar Desiré.

– Skola, vård och omsorg, svarar de pensionärer som har slutit upp i Mejeriets restaurang. 

– Det finns många 30-40 åringar som behöver hjälp. Vem ska ta hand om dessa invånare?

– Samverkan är viktig, man ska inte titta på enbart sina gränser utan nationellt. Man behöver jobba mycket med psykiatri tillsammans med övriga delar. Man måste kunna sudda ut gränser gällande budget, säger politiken någonting så styrs det åt det hållet. Människor ska inte hamna mellan stolarna, menar Desiré.

– Det kan vara frustation att jobba med kommunpolitiken, men det är också demokrati, demokrati får ta tid. Vi är opposition och då får man inte igenom allt man vill. Sitter man i majoritet så får man igenom det man önskar, menar Annelie Borgström (S). 

Skillingaryd läser mer än Vaggeryd, men här drar de ner på bibliotekets öppettider. Varför stänger man ned vår verksamhet, nu ska till och med skateparken flyttas?

– Hur ska samhällsutvecklingen se ut? Vi måste bestämma oss, menar Annelie Borgström gällande den kommunala politiken säger att det är centrum vi gillar att vara i.

Desiré Törnqvist kandiderar i höst till regionfullmäktige då hon vill ha ett jämställt och rättvist samhälle. Desiré vill se Värnamo sjukhus fortsätta utvecklas för att säkra tillgången till akutsjukvård före regionens invånare. 

– Jag vill satsa ännu mer på förlossningsvård och på kvinnors hälsa. Mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck är ett allvarligt samhällsproblem, berättar Desiré.

Text och foto: David Alin och Sara Mejving

Taggar

Dela