Nyheter

Regionen sparar 8,5 miljoner

Värnamo.nu

Nyheter I en gemensam upphandling av så kallad dosdispensering minskas den årliga kostnaden för Region Jönköpings län med 8,5 miljoner kronor.

Det är Landstinget i Kalmar län, Region Kronoberg, Landstinget Blekinge, Region Östergötland och Region Jönköpings län som tillsammans upphandlat tjänsten Dosdispensering öppen vård. Lägsta priset om noll kronor i dosdispenseringsavgift lämnade Apotekstjänst Sverige AB som tilldelas det sex år långa uppdraget. Vid upphandlingen har högre krav än tidigare ställts på tjänsten med fokus på patientsäkerhet, kostnadseffektivitet och god service.

Totalt minskar de fem landstingen/regionerna sina kostnader med 40,3 miljoner årligen på den genomförda upphandlingen.

Underlättar läkemedelshanteringen
Dosdispensering och dosexpediering av läkemedel är en tjänst som används främst för äldre personer i öppen vård eller inom kommunal hälso- och sjukvård. Tjänsten används för att underlätta läkemedelshanteringen för patient och vårdpersonal och har höga krav på säkerhet. Dosdispenseringen innebär att individens läkemedel förpackas så att de läkemedel som ska tas vid ett och samma tillfälle sampaketeras. Dosdispensering är ett alternativ till traditionell läkemedelshantering för personer med regelbunden och stabil medicinering, som inte kan klara sin läkemedelshantering själv.
Gemensam upphandling sedan 2012

Upphandlingen omfattar dosförpackningar till cirka 27 600 patienter. 2012 upphandlades tjänsten för första gången när apoteksmarknaden omreglerades och offentliga myndigheter måste upphandla i konkurrens. Redan då gjordes en gemensam upphandling av de fem landstingen och regionerna.

Dosdispensering finansieras för leverantören genom marginal på läkemedelsförsäljningen samt eventuellt extra dosdispenseringsavgift.

Tre lämnade anbud
Tre företag lämnade anbud, Apoteket AB, Apotekstjänst Sverige AB och Svensk Dos AB. Alla tre uppfyllde kraven som tagits fram i samarbete med kommuner och enheter inom de fem landstingen/regionerna. Apotekstjänst Sverige AB lämnade det lägsta anbudet och har därför tilldelats uppdraget som gäller för tiden 1 januari 2017 – 31 december 2022.

Taggar