Nyheter

Regionen får 34 miljoner

Regionen får 34 miljoner

Nyheter SKL, Sveriges kommuner och Landsting, har kommit överens med regeringen om hur professionsmiljarden ska användas.

För Region Jönköpings läns del innebär detta drygt 34 miljoner kronor för att säkra kompetensförsörjningen och ge medarbetarna bättre möjligheter att utföra sina jobb och på så vis stärka vården.

– Detta är en viktig satsning för att våra medarbetare inom hälso- och sjukvården. Satsningen ligger också i linje med det budgetförslag vi lade i regionen där vi bland annat fokuserade på kompetensförsörjning och personalpolitik, säger det socialdemokratiska regionrådet Carina Ödebrink från Vaggeryd.

Syftet med överenskommelse som den socialdemokratiskt ledda regeringen har gjort med SKL är att göra vården bättre, mer jämlik och patientcentrerad. Satsningen är indelad på tre områden: IT-stöd och processer för förenklad administration och bättre information, smartare användning av medarbetarnas kompetens samt till planering av långsiktig kompetensförsörjning.

– För Region Jönköpings län är det betydelsefullt att regeringen och SKL har kommit överens om denna satsning. Vi har tidigare lagt fram förslag för att förbättra kompetensförsörjningen inom regionen – bland annat att sjuksköterskor ska få utbilda sig med bibehållen lön – och nu när den samlade borgerligheten röstade ner det förslaget är det välkommet att regeringen skjuter till medel, säger regionrådet Carina Ödebrink.

– Det här är en viktig satsning för att bland annat minska administrationen för våra läkare. Genom att anställa läkarsekreterare ger vi möjligheter för läkarna att arbeta mer utifrån sin profession. Vi behöver också se över undersköterskornas roll. Detta är en yrkesgrupp som plockats bort från verksamheten men som vi anser kan fylla en viktig roll, säger regionrådet Marcus Eskdahl.

Region Jönköpings län kommer sedan att få redovisa vilka åtgärder som genomförts inom de tre områdena.

– Nu måste vi i regionen titta på hur dessa medel ska användas på bästa sätt ute i verksamheten. Här anser vi att de fackliga organisationerna är en viktig part i arbetet, säger regionrådet Marcus Eskdahl.

Taggar