Nyheter

Regeringens åtgärder med anledning av skogsbränderna

Nyheter Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson och försvarsminister Peter Hultqvist höll i dag en pressträff med anledning av skogsbränderna. De informerade om det aktuella läget och presenterade ett antal åtgärder.

Skogsbrand. Arkivbild

Regeringen avser att fatta beslut om att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ska ges ökade möjligheter att ersätta de drabbade kommunerna för de kostnader som uppstår med anledning av skogsbränderna. Enligt en preliminär bedömning kan det handla om uppemot 300 miljoner kronor. De 300 miljonerna avser ersättning för kommunal räddningstjänst.

De frivilliga organisationerna genomför just nu en fantastisk insats. Regeringen avser också att förstärka resurserna till dem för att kompensera för sådana kostnader som inte kan ersättas på annat sätt.

Regeringskansliets krishanteringsorganisation är igång och regeringen följer noga händelseutvecklingen. Regeringens uppgift är att se till att de myndigheter som utför och stöttar andra i det konkreta jobbet har de förutsättningar som krävs för att få bränderna under kontroll. Ett exempel är att regeringen genom kontakter med EU-kommissionen påskyndat MSB:s begäran om internationella stödresurser.

Taggar