Nyheter

Rattsurf vanligt på svenska vägar

Nyheter Under 2022 bötfälldes 15 221 personer för rattsurf. Sedan förbudet trädde i kraft 2018 har över 55 000 personer lagförts för att ha använt mobiltelefon i trafiken. Ändå är rattsurfandet fortfarande vanligt i trafiken.

Under 2022 bötfälldes 15 221 personer för rattsurf. Sedan förbudet trädde i kraft 2018 har över 55 000 personer lagförts för att ha använt mobiltelefon i trafiken. Ändå är rattsurfandet fortfarande vanligt i trafiken. Bild: Pressbild

– Den som använder mobiltelefon under färd löper fyra gånger högre olycksrisk än den som inte gör det. Mobilanvändning under färd försämrar reaktionstiden och gör det svårare att hålla sig i körfältet samt att hålla rätt avstånd. Därför bör man ta förbudet på allvar, säger Heléne Lilja, chef för kommunikation och samhälle på riksförbundet M Sverige i ett pressmeddelande.

Sedan den 1 februari 2018 får förare inte använda mobil eller annan kommunikationsutrustning genom att hålla den i handen vid körning av ett motordrivet fordon.

– Behöver du sms:a eller på annat sätt hålla i telefonen måste du vänta tills du stannat på exempelvis en rastplats. Om man tänker använda mobilens kartfunktion bör man starta denna innan man kör i väg. Ett tips är att aktivera stör ej-funktionen när du ska åka bil, för att minska mängden distraherande notiser, säger Heléne Lilja.

Trots förbudet är rattsurfandet fortfarande utbrett. Enligt en undersökning från Riksförbundet M Sverige där 18 000 fordon observerades på 15 orter i landet framkom att 5 procent, eller var 20:e trafikant, rattsurfade.

– Det faktum att vi bara har observerat fordonen under en kort sekvens av färden ger vid handen att rattsurfandet är betydligt mer utbrett än så. Det krävs en attitydförändring så att det blir lika självklart att inte rattsurfa som att använda bilbälte vid färd, säger Heléne Lilja.

Antal bötfällda för rattsurf

2022: 15 221
2021: 18 158
2020: 11 257
2019: 9 017
2018: 1 732

Taggar

Dela