Nyheter

Puskar Imsirovic (S): Satsa på central motsvarighet till Navet – för ungdomarnas skull

Nyheter I artikelserien "Allvarligt talat" tar vi pulsen på kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare i flera heta nationella och lokala frågor. I dag möter vi Aldijana Puskar Imsirovic (S).

Aldijana Puskar Imsirovic (S). Bild: Arkivbild

Vad tycker du om Sveriges ansökan att bli medlem i Nato?

– Vi har länge värnat om vår alliansfrihet, men omvärlden har förändrats och vårt vara eller icke vara kan hänga på Nato-medlemskap. Så med andra ord ett måste utifrån den rådande situationen.  

Vad tycker du om koranbränningarna? Vad ser du för lösningar på problemet?

Jag har respekt för yttrandefriheten och vi ska värna om den, men vi ska samtidigt se till att den inte missbrukas. Mer konkret i fallet med Momika Salwan där han brände koran mot betalning. Det hade inget med yttrandefrihet att göra.  Han hade det som affärsidé, tjänade massor med pengar medan den svenska staten blev den riktiga förloraren i form av förlorade pengar på grund av polisiärt pådrag och rikets säkerhet sattes i gungning.

Vad tycker du om gängkriminaliteten? Hur ska vi bekämpa den?

– Genom en aktiv fritid, det vill säga mer föreningsaktiva ungdomar. Skapa meningsfull fritid så att ungdomarna inte hittar på alternativa knasiga aktiviteter. Motsvarighet till Navet behövs centralt i staden för alla våra ungas bästa, för att de ska få meningsfull fritid. Skapa naturliga mötesplatser och mötesforum tvärs över ålders-, köns- och de genetiska gränserna. En ny sim- och sporthall är en investering i rätt riktning som gagnar alla. Dessutom är det viktigt ur folkhälsoaspekten. Sedan handlar det även om att se till att så många kommer ut i arbete och för ungdomar gäller det att tillskapa fler sommarjobb inom kommunen. Se till att unga lyckas i skolan, att de tar ut sin gymnasieexamen så att de inte riskerar att hamna utanför arbetsmarknaden och därmed i förlängningen inte riskerar att bli potentiellt kriminella. Integration är a och o. Att svenskar och utländska lever fysiskt och geografisk bredvid varandra är inte samma sak som att leva med varandra.  

Vad tycker du om förslaget om anmälningsplikt för offentliganställda?

– Vi är inte poliser, det är inte vad vårt kärnuppdrag handlar om. Det medför också att offentligt anställda blir måltavlor och utsätts för påtvingade risker och hot utan att ha valt det själva, utan att ha rätt utbildning eller utrustning för att kunna skydda sig. Med andra ord innebär det att offentligt anställda blir måltavlor för hot som t.ex. poliser men skillnaden är att offentligt anställda inte ha resurser och befogenheter att försvara sig. Det krävs noggrann konsekvensanalys kring detta och inte förhastade politiska beslut uppifrån.

Behövs en ny viadukt i Värnamo? Varför/varför inte?

– Inte nödvändigtvis ny viadukt. Syftet och målet är inte en ny viadukt. Dock behöver det skapas ett fungerande trafikflöde i Värnamo stad till skillnad mot dagens handikappade variant. Vi behöver tillskapa ett fungerande flöde genom staden. Vi byggde bort grönplätten bortåt gamla Golvhuset. Det kunde ha varit ett viktigt stråk från Mossleplatån och Mosslegatan ner mot staden. Bygg inte igen innan vi tillser ett fungerande trafikflöde genom staden! Byggandet måste bromsas ner innan fungerande infrastruktur säkerställs. I nuläget räcker det att en enda lite gata i Värnamo är avstängd för att det ska bli korvstoppning i staden och köer i dignitet med Stockholms stad.  

Hur ser du på möjligheten att höja den kommunala skatten framöver? Varför/varför inte?

– En viss procentsats är nödvändigt för att upprätthålla kvaliteten: 0,25 procent.

Taggar

Dela