Nyheter

Psykologen: ”Vi måste återerövra den fysiska kontakten”

Nyheter Psykologen Karl Freij talar om pandemins effekter och framtiden.

Psykologen Karl Freij talar om pandemins effekter och framtiden.

Under fredagsmorgonens frukostmöte med Vårnamo Näringsliv pratade psykologen Karl Freij om corona-pandemin och vägen framåt. Han inledde sitt föredrag med en resa 100 år tillbaka i tiden till när spanska sjukan härjade över världen. 

– Då avled mellan 50 till 100 miljoner människor. Men inget ont som inte för något gott med sig. Man insåg att det vi kan inte ha så många sjuka samtidigt och därför infördes allmän sjukvård. Om man ska titta på corona-pandemin så finns det 4,4 miljoner officiella dödsfall. Det vi kan se är att det är finns jättestora mörkertal, minst det dubbla. En positiv effekt av det hela är att folkhälsofrågorna lyfts upp på agendan. 

Ensamhet, social distansering, stress och ovisshet är bara några av de konsekvenser som pandemin har inneburit för människor.

– Hur går det för min familj? Hur går det för mitt företag? Våra grundvalar för vår existens har i vissa avseenden förändrats. Något jag upplever i mitt jobb är att den allmänna hälsan är fortsatt god, men att något fler uppger psykiska besvär, som depression, ångest, upplevd stress eller psykisk ohälsa.

Socialt, ekonomiskt och hälsomässigt utsatta har drabbats hårt av pandemin. Karl Freij pekar ut två grupper som särskilt utsatta: 70-plussare och unga vuxna. 

– De här två grupperna är de som har drabbats hårdast. Ensamheten har slagit hårt mot de äldre och allt fler unga vuxna rapporteras ha problem med psykisk ohälsa, genom minskad fysisk aktivitet och distansstudier. Vi formar samhället tillsammans och ur min synvinkel ser jag pandemin som en möjlighet att slå ett slag för att lyfta hälsofrämjande områden, inte minst inom organisationer. Vad behöver vi för att må bra? 

Karl Freij ser återkomsten av ”köttmöten” (fysiska möten) som en nyckel i det hela. 

– Vi måste återerövra den fysiska kontakten mellan varandra. Människan är djupt social och de flesta av oss längtar efter att träffa varandra igen. Mitt råd till er är att göra det som är möjligt, utifrån rådande läge. De digitala medierna är bra och de skapar en flexibilitet i tillvaron, men den mänskliga hjärnan är konstruerad för fysiska möten. Vi upplever samhörighet och bekräftar varandra, så köttmöten behövs.

Taggar