Nyheter

Psykiska hälsan kartlagd i länet

Nyheter Psykisk ohälsa är vanligare bland unga kvinnor och utrikes födda. Det har region Jönköping kommit fram till i en undersökning som gjorts som gjorts tillsammans men Kalmar län - och Region Östergötland. Det uppger Region Jönköpings län nu när de presenterat resultatet av undersökningen.

De flesta mellan 18 och 44 år i Jönköpings län upplever att de har bra psykisk hälsa.

I undersökningen som gjordes mellan 2015 till 2016 fick invånarna själva beskriva sin psykiska hälsa.
Syftet är att kartlägga självupplevd psykisk hälsa och analysera skillnader mellan olika grupper i befolkningen.
– Studiens rapport ger värdefull kunskap om hur det står till med den psykiska hälsan och vilka vägar befolkningen väljer för att få stöd när välbefinnandet sviktar, säger folkhälsochef Jesper Ekberg, Region Jönköpings län.

I undersökningen kom man fram till slutsatsen att de allra flesta 18–44-åringar i Jönköpings, Kalmar och Östergötlands län anser sig ha bra psykisk hälsa. Men också att det finns vissa skillnader. Bland annat då att utrikes födda och kvinnor mår sämre psykiskt än vad de övriga grupperna gör.
Det är lika vanligt att söka vård för psykiska besvär som att inte söka hjälp, trots att man känner ett vårdbehov. Den vanligaste orsaken till att inte söka vård trots behov är att man inte vill framstå som psykiskt sjuk.
Förtroendet för att vården skulle kunna hjälpa vid framtida psykiska besvär är störst bland dem som har erfarenhet av vård för psykiska besvär under det senaste året.
Enkäten visar inga större skillnader mellan de tre länen vad gäller psykisk hälsa, men vården i Jönköpings län verkar ha större beredskap för att ta emot patienter med lättare psykisk ohälsa. Mer än hälften av dem som söker vård för psykiska besvär vänder sig i första hand till vårdcentralen och fler är nöjda med vårdcentralen som första kontakt.
– Det är glädjande att många känner att de får stöd vid psykisk ohälsa, säger Jesper Ekberg. Region Jönköpings län har ju i många år arbetat för att länets invånare i första hand ska söka vård hos sin vårdcentral.

Taggar