Nyheter

Psykiatrins dag i Värnamo

Psykiatrins dag i Värnamo

Nyheter Medkänsla, respekt och värdighet är temat när psykiatriska kliniken i Värnamo den 8 december anordnar en dag för allmänhet och vårdpersonal om hur vården bemöter barn, unga och vuxna som skadar sig själva.

Förmiddagens program vänder sig till vårdpersonal som kommer i kontakt med personer som skadar sig själva. Linda Oksanen och Marianne Frick, psykiatriska kliniken i Värnamo, berättar om klinikens behandlingsarbete utifrån nationella riktlinjer om hur vården möter barn, unga och vuxna som skadar sig själva.
Attitydambassadör berättar om egna erfarenheter

Allmänheten är välkommen senare under dagen då riksförbundet Hjärnkolls attitydambassadör Paulina Tarabczynska berättar om sina erfarenheter av psykisk ohälsa; att en psykiatrisk diagnos inte betyder att livet tar slut, och hur hon fick sin vardag att fungera igen. Hon är en flitigt bokad föreläser i hela landet.

Taggar