Nyheter

Prognosen: Värnamo förlorar minst två veckors snö

Nyheter Julsnön har mest lyst med sin frånvaro i Värnamo under de senaste åren. Med klimatförändringen minskar snöchanserna år för år. Enligt SMHI:s scenarier kan Värnamo kommun komma att förlora två av tre snödagar till slutet av seklet, rapporterar Newsworthy.

Så tippar spelbolagen om snö på julafton.

Blir det någon vit jul i år? Av allt att döma kommer man behöver resa åtminstone norr om Gävle för att vara någorlunda säker på att vakna upp till vita landskap, även om temperaturerna ser ut att sjunka något.

Detta om man får tro spelbolagen (den 21 december). I Sundsvall och norrut är snön favorittippad. I Dalarna och Värmland finns det vissa snöchanser, men hela Götaland och Mälardalen går av allt att döma mot ytterligare en barmarksjul.

I fjol var faktiskt stora delar av landet snötäckt under julhelgen, även om täcket var tunt på sina håll söder om Mälardalen. Annars har det senaste dryga decenniet bjudit på varierande julväder. Senaste gången hela landet var vitt till jul var 2010, då var det till och med minst en decimeter snö vid samtliga väderstationer.

Vid mätstationen Åminne D, den närmaste mätstationen som har data för snödjup för Värnamos del, har det bara varit minst en centimeter snö på julaftons morgon under tre av tolv år sedan år 2010. Mest snö kom det just år 2010 då det fanns 43 centimeter snö på marken.

Sett till det senaste decenniet har man behövt ta sig norr om Stockholm för att ha 50 procents chans till en vit jul. För att vara helt säker på att få vakna till vita vyer har man behövt resa förbi både Hudiksvall, Sundsvall, och Sollefteå.

Värnamo förlorar min 19 snödagar.

Snö – en hotad art

Klimatförändringar gör att vintrarna i Sverige kommer bli allt kortare. Frågan är inte om vi kommer att ha färre dagar med snö, utan snarare hur många. Det här är någonting som klimatforskarna på SMHI gjort detaljerade analyser om.

Hur ser det ut i Värnamo kommun? Det är svårt att sätta en enskild siffra på hur många snödagar en kommun som Värnamo har en normal vinter då förhållandena varierar inom kommunen. Newsworthy har räknat ut ett medelvärde för hela kommunen, vilket ger en fingervisning. Under de senaste decennierna har Värnamoborna kunnat räkna med omkring 30 snödagar per vinter (det vill säga ungefär fyra veckor med snö).

Men framtidens vintrar och jular ser ut att bli rejält annorlunda. Enligt klimatscenarierna har Värnamo kommun mellan fyra och elva snödagar en normal vinter i slutet av seklet, beroende på hur utsläppsutvecklingen blir. Omkring två av tre snödagar riskerar med andra ord gå förlorade.

Även det mest optimistiska scenariot är en minskning med två veckor jämfört med i dag. Detta bygger på en värld där utsläppen börjar minska år 2040, något som kräver kraftfulla klimatåtgärder. Under det mer pessimistiska, som bygger på att utsläppen fortsatt ökar genom hela århundradet, försvinner över tre veckor med snö.

Modellerna kommer med mycket osäkerhet. Exakt antal snödagar i framtiden vet Newsworthy inte. Däremot ger de en bild av hur mycket klimatet kan komma att förändras.

Större delar av Sverige kommer knappt att ha snö.

Snölöshet flyttar norrut

I dag är det bara några platser i sydligaste Sverige som, i snitt, får färre än tio dagar med snö per vinter. I slutet av århundradet kommer den gränsen ha flyttats norrut och omfatta stora delar av Götaland. I värsta fall så långt som Gävle.

Norrland kommer förlora fler dagar med snö, men relativt sett är det de södra delarna av landet som tappar mest. I delar av Skåne förväntas minst 75 procent av alla dagar med snö försvinna.

Därmed minskar också chanserna att få se snö på julafton dramatiskt.

Taggar

Dela