Nyheter

Positivt för regionen

Positivt för regionen

Nyheter – Det är en historisk dag för Region Jönköpings län, det största som hänt på 150 år för länet, när vi får veta att vi får två höghastighetsbanor genom länet med tre tydligt utpekade stationslägen, säger Rune Backlund (C), regionråd och ordförande i nämnden för trafik, infrastruktur och miljö i Region Jönköpings län.

Sverigeförhandlingen driver på regeringens uppdrag processen att skapa höghastighetsjärnväg som en del i ett stort samhällsbyggnadsprojekt. Måndag 1 februari 2016 presenterades förslag på sträckning och stationslägen, men också de inledande buden till de förhandlingar kring finansiering som nu startar.

Stationslägena ger regional nytta
Rune Backlund och övriga representanter från Region Jönköpings län på plats i Stockholm är förstås mycket nöjda med förslaget.

– De tre föreslagna stationslägena Tranås, Jönköping och Värnamo är de stationslägen som vi har föreslagit för att få störst regional nytta. Så detta följer precis vårt upplägg.

Detta kommer dock inte att innebära att alla tåg stannar vid alla stationer, utan det handlar även om omstigningar till storregionala tåg. Exakta stationslägena är inte heller klara. För Jönköpings del till exempel, tittar Trafikverket på nio tänkbara in- och utgångar till staden.

Rune Backlund konstaterar att förslaget med västlig dragning över Värnamo är det rimliga och förstås mycket positivt för Region Jönköpings län.

Restiden och kostnaden avgjorde
– Sverigeförhandlingen tryckt mycket på restidsfaktorn och kostnaderna. Vi har också hela tiden pekat på möjligheten att skapa bra anslutningstrafik. Det handlar om trafik mot Kust-till-kust-banan, runt Jönköping och mot stambanan i Tranås. Detta är oerhört viktigt för att få ut den regionala nyttan.

– Den sträcka som höghastighetsjärnvägen kommer att ta genom Småland blir via Värnamo, det vill säga den rakaste, minst kostsamma och den som genererar mest nyttor för hela höghastighetsjärnvägssystemet, säger Catharina Håkansson Boman, förhandlare vid Sverigeförhandlingen, i ett pressmeddelande.

Svara på förslagen 1 mars
Landsting/regioner och kommuner får nu en månad på sig att analysera och svara på de bud som Sverigeförhandlingen lämnade över på måndagen.

För regionens del handlar det inte om att delta i finansieringen av själva höghastighetsbanan, kostnadsberäknad till mellan 190 och 330 miljarder kronor.

– I stället förväntar man sig att regionen ska leverera en kollektivtrafik som är bra sammankopplad till höghastighetsjärnvägen, och det kommer att kosta pengar det också, säger Rune Backlund.

Trafikverkets målsättning är att de båda höghastighetsbanorna ska vara i drift senast 2035.

Källa: Region Jönköpings län

Taggar