Nyheter

Gav klartecken för riktlinjer

Gav klartecken för riktlinjer

Nyheter Kommunstyrelsen har sagt sitt. Omsorgsnämnden får uppdraget att skapa riktlinjer för trygghetsboenden.

– Det ska vara samma villkor som gäller, oavsett om det är Finnvedsbostäder eller någon privat aktör som driver trygghetsboende. Nu får omsorgsnämnden skriva riktlinjer och vi är positiva till formen, så länge det sker på lika villkor från kommunala som privata aktörer, säger kommunstyrelsens ordförande Hans-Göran Johansson (C).

I går berättade vi att omsorgsförvaltningen har uppmärksammat att Värnamo kommun saknar riktlinjer för trygghetsboenden. På omsorgsnämndens sammanträde den 9 september beslutade nämnden att kommunstyrelsen ska ge omsorgsnämnden i uppdrag att ta fram en riktlinje för trygghetsboenden i Värnamo kommun. På gårdagens sammanträde beslutade kommunstyrelsen att omsorgsnämnden får i uppdrag att skapa riktlinjer.

Läs mer om trygghetsboenden här.

Taggar

Dela