Nyheter

Politikerna eniga om nya järnvägssträckan

Nyheter Trafikverket har begärt ett yttrande från kommunen gällande den nya järnvägssträckningen Byarum–Tenhult. – Länsstyrelsen och Jönköping kommun tycker som vi, säger politikerna i kommunstyrelsen. 

Arkivbild. Trafikverkets projektledare Carina Junefelt diskuterar med markägare norr om Byarum när samråd hölls i kyrkan i januari månad

Lokaliseringsutredningen gällande den nya järnvägen har genomförts och några olika sträckningsalternativ har tagits från av Trafikverket. 

– Vi har ett yttrande som vi kommer att lämna. Sammanfattar man det kort så är det att hålla sig kring väg 846 för att göra så lite intrång som möjligt. Vi har samordnat detta och Jönköpings kommun och Länsstyrelsen tycker detsamma. Sedan är det Trafikverket som ytterst tar fram planen. Vi tror att våra tre tunga argument väger tungt så vi hoppas att Trafikverket tar hänsyn till vårt svar, menar kommunstyrelsens ordförande Gert Jonsson (M) och får medhåll av resterande om enighet i vilken riktning järnvägen ska göras. 

Det var ett flertal ”korridorer” (reds anm; sträckningar) som kommunen fick yttra sig i gällande det nya järnvägen Byarum – Tenhult och det är den västra korridoren som Vaggeryds kommun förordar. 

För övrigt ser kommunen positivt på att järnvägsbyggandet fortlöper enligt investeringsåtgärd i den nationella planen för transportinfrastruktur. Det stora allmänna intresset för en snabbare järnvägssträckning mellan Värnamo–Skillingaryd–Vaggeryd–Värnamo löser den kapacitetsbrist som råder på befintlig sträcka och ger förutsättningar till snabbare restid och ökad trafikering av persontåg, vilket bidrar till en mer sammanhållen arbetsmarknadsregion. Kommunen medfinansierar järnvägsbygget med 23,5 miljoner kronor i enlighet med avtal mellan Regionen, Jönköping- och Värnamo kommun. 

I Trafikverkets samrådshandlingar finns följande angivit gällande korridor Väst (som kommunen föredrar): ”En spårlinje kan förläggas i närheten av E4:an och väg 846 i dess södra del och när väg 842 i dess norra del. Det bedöms finnas ett måttligt behov av att bygga om vägar och ett mindre behov av broar. Denna spårlinje har bäst massbalans av de fyra alternativen eftersom terrängen har mindre nivåskillnader än övriga alternativ. Det föreligger ett måttligt behov av geotekniska förstärkningsåtgärder”. 

Yttrandet från Vaggeryds kommun ska inlämnas senast den sista augusti till Trafikverket. 

Taggar

Dela


Läs mer

Beskedet: Här byggs järnvägen mellan Byarum och Tenhult