Nyheter

Politiker tar strid för höghastighetsjärnväg

Nyheter I ett brev till Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon vill regionstyrelsens ordförande och fem kommunstyrelseordförande från Jönköpings län ha en diskussion om Trafikverkets nya hållning i satsningen på höghastighetsjärnväg.

Arkivbild

Bland dem som skriver märks Gert Jonsson (M) från Vaggeryds kommun och Hans-Göran Johansson (C) från Värnamo kommun.

Så här skriver de:

De senaste åren har Region Jönköpings län och länets kommuner aktivt arbetat för att satsningen på höghastighetsjärnväg och nya stambanor för Sverige ska bli verklighet. I december 2017 skrev länets tre tänkta stationskommuner och Region Jönköpings län under avtal med regeringens förhandlingsorganisation Sverigeförhandlingen om de nya stambanorna.

• Avbrutet arbete skapar osäkerhet
När den nationella infrastrukturplanen beslutades i maj 2018, innehöll den beslut om nya stambanor för sträckorna Järna – Linköping, Göteborg – Borås och Lund – Hässleholm, men ingenting om de centrala sträckor som gör att hela systemet hänger ihop. Trafikverket inledde en lokaliseringsstudie för ny järnväg mellan Linköping och Jönköping, och startade en samverkansprocess med berörda regioner och kommuner.

I oktober 2018 meddelade Trafikverket i en skrivelse att myndigheten avbryter lokaliseringsstudien och att den gemensamma inriktningen inte längre gäller. Trafikverkets skrivelse skapar stor osäkerhet om bland annat stationslägen, kostnadsfördelning och hastigheter, och ökar risken att en hållbar utveckling bromsas – i Jönköpings län och i hela Sverige.

• Vill ha en snabb diskussion med Trafikverket
Politikerna vill diskutera hur Trafikverkets nya hållning hindrar hållbart samhällsbyggande för både växande kommuner och landsbygdsutveckling. Representanterna för kommunerna Tranås, Jönköping, Värnamo, Aneby och Vaggeryd och Region Jönköpings län vill ha en diskussion med generaldirektör Lena Erixson och Trafikverket så snart som möjligt.

Malin Wengholm, regionstyrelsens ordförande, (M)
Anders Wilander, kommunstyrelsens ordförande, Tranås (M)
Lars-Erik Fälth, kommunstyrelsens ordförande, Aneby(C)
Ann-Marie Nilsson, kommunstyrelsens ordförande, Jönköping (C)
Gert Jonsson, kommunstyrelsens ordförande, Vaggeryd (M)
Hans-Göran Johansson, kommunstyrelsens ordförande, Värnamo (C)

Taggar

Dela


1 reaktion på Politiker tar strid för höghastighetsjärnväg

Nä, tycker ja heller int att den satsningen behövts, om di bare hade skött sine paket…;)

Nu e heller int kommun, en skötandes del av denne sfär..

Di vill ju Kunna Luras, och Dra frikort även på de…;)

Men, si di sånne di e i min kommundel, di me…:/

Di vill int, ta Ansvar eller heller ens finnas me, om di gäller…???

Nä, då kryper di i garderoberna sine in…och leker telefonlinje till sine närmaste in…

Eller spelar maffia basar…och delar ut av kommunala led och tar int det på ”sine” egna svinn…;)

Och matar både herre och fru mellan varven, på betald arbetstid…Medans vi andra sliter och int får lönen ut…

Så hur lustigt vore la, det?

Att vi ännu mera hög-hastighet skola inneha…

Och ens kunna inne få det…?

Kommentarsfunktionen är stängd