Nyheter

Politiker under företagarnas lupp 

Nyheter Företagsfrågor stod i fokus när politiker debatterade på höstens första frukostmöte.

Företagsfrågor stod i fokus när politiker debatterade på höstens första frukostmöte. Från vänster: Jan Cherek (SD), Jörgen Skärin (MP), Camilla Rinaldo Miller (KD), Fredrik Lingeskog (L), Tobias Pettersson (M), Mikael Karlsson (C), Azra Muranovic (S) och moderator Frida Boklund.

Frida Boklund från Företagarna höll i taktpinnen när representanter från sju av åtta partier diskuterade företagsklimatet. I varje hörn framför åskådarna fanns skyltar uppradade. På den ena stod det ”håller med”, på den i motsatt hörn stod ”håller inte med”. Första frågan berörde ett antagande.

– Ponera att Värnamo kommun har världens bästa företagsklimat. Ingen annan kommun kan toppa det. Var står ni i förhållande till det uttalandet?, frågar moderatorn Frida Boklund.

Partierna spridde ut sig. Närmast antagandet ”håller med” ställde sig Camilla Rinaldo Miller (KD).

– Jag vill vara väldigt noga att påpeka att det här har inte med oss politiker att göra i första hand utan det är ni ni företag som står bakom det här. Det som gör oss bra är att vi har företag som går bra, som anställer folk och skapar möjligheter för människor. Vi politiker hjälper er att få förutsättningarna men det är ni som gör det. När jag och min familj kom hit från Åtvidaberg för 22 år så kände en direkt stora skillnaden: där uppe saknades engagemang. Här märktes direkt att finns ett stort engagemang och intresse. Så sträck på er och nu ska vi se till att komma ännu närmare varandra. Det ska vara lätt att etablera sig, det är vårt uppdrag.

Azra Muranovic (S) stod närmast skylten ”håller inte med”.

– Det finns faktiskt mycket mer kommunen kan göra. Vi behöver hjälpa till med kompetensförsörjning, vi behöver bli bättre på att bygga bostäder och vi kan arbeta för att underlätta etableringar. Precis som Camilla säger så handlar det om att det ska vara lätt att göra rätt. 

Därefter fick politikerna svara på frågan om kommunen ska satsa på att få hit växande företag eller att få etablerade företag att växa.

– För oss är det viktigt att få företagen att växa. Vi är måna om att få hit nya företag med nya energilösningar för vi vill att energin ska komma närmare industrin. Energieffektiviseringar ger också möjligheter att befintliga företag får växa. Båda bitar är en förutsättning, för det kommer innebära att det även kommer att komma nya typer av företag hit som ökar vår omsättning, säger Jörgen Skärin (MP).

Tobias Pettersson (M) menade att kommunen måste arbeta med båda delar.

– För att vårt näringsliv ska växa krävs att vi skapar nya och stärker befintliga företag, men även både nya villatomter över hela kommunen och en bättre samverkan med näringslivet. Vi behöver jobba mer med entreprenörskap i skolan. Vi måste arbeta med kompetensförsörjningen, elförsörjningen och möjligheten till att anställa fler genom bland annat sänkta arbetsgivaravgifter. Det är inte en sak vi måste göra.  

– Jag instämmer med Tobias och inflikar att vi måste även ha bra kommunikationer så att kommuninvånarna kan pendla in till tätorten, säger Mikael Karlsson (C).

– Det största problemet vi har i kommunen är kompetensförsörjningen, eftersom det gäller att få hit välutbildad personal som vill flytta hit. Vi måste också få möjlighet att producera energi i det här området. Vi måste få installera vindkraft i det här området, säger Jörgen Skärin (MP).

– När det gäller kompetensförsörjningen så  behöver vi se över hela samhället. Det handlar inte bara om att få kompetens utan även att få dem att stanna, att se till att folk trivs och att vi utvecklar landsbygden runt omkring. Det är den viktigaste biten, säger Jan Cherek (SD).

Fredrik Lingeskog (L) lyfte energifrågan. 

– Vi har fyra energiområden i det här landet på bekostnad av EU. Nu sitter vi här höga energipriser och företag som blöder. Vi måste göra något nu! 

– Kompetensförsörjningen är viktigt men vi måste även hänga med i den gröna omställningen. Vi måste göra om energiområdena och politikerna i såväl riksdag som kommun måste agera tillsammans för att lösa energifrågan, inflikar Camilla Rinaldo Miller (KD).

Partierna fick även frågan om hur de ska minska regelbördan för företagande. Alla partier vill minska den.

– Vårt parti har bedrivit den här frågan i en evighet. Där har vi en devis inom myndighetsövningen att arbeta efter den, inte krabba till den, Vi arbetar med värdegrundsarbete och digitalisering för att kommuninvånarna ska ha tillgång till våra tjänster dygnet runt, säger Mikael Karlsson (C).

– Precis som i näringslivet och vården så har det blivit för mycket byråkratisering, vilket har blivit ett samhällsproblem. Det kommunala ledordet är att det ska vara lätt att göra rätt, det ska inte finnas några onödiga ifyllnadsboxar, säger Azra Muranovic (S). 

– Vi från politiken måste arbeta för att få bort regeländringar. Vi vill även från kommunens sida sätta upp tidsbegränsningar i dialoger med företag  och att kommunen erbjuder någon form av kompensation om tidsgränserna överskrids. Det finns mycket att göra från kommunens sida och mycket mer från nationell nivå, säger Tobias Pettersson (M).

– Vi ska hjälpa, inte stjälpa, säger Fredrik Lingeskog (L). 

Kompetensförsörjningen debatterades också. Enligt den senaste småföretagarindex svarade 57 procent av länets företag att de inte kunde ta en viss typ av affärer eftersom de saknade den typen av kompetens i företaget. Hur resonerar politikerna kring att sänka trösklarna för att underlätta för kompetensförsörjningen?

– Jobbskatteavdrag står inte högt på min lista men mitt parti står för en aktiv arbetsmarknadspolitik i hela landet. Arbetsmarknadens parter ska stå för det, säger Azra Muranovic (S)

– Från vårt parti har vi gång på gång lagt förslag för att underlätta vägen in på arbetsmarknaden. Vi måste få bättre fart på kompetensförsörjningen, säger Mikael Karlsson (C).

– Jag ser gärna att det behövs en uppluckring i lagstiftningen för att få ungdomar, framför allt fler tjejer, intresserade av att arbeta inom industrin. I dag måste du vara 18 år för att få stå vid en maskin. Sänk kraven, säger Camilla Rinaldo Miller (KD).

– Jag skriver under på allt som tidigare sagts,. Höga skatteintäkter får vi genom att vi får att får många som jobbar. Då får vi även en lägre skattenivå, så jag skriver under på allt som tidigare sagt, säger Fredrik Lingeskog (L).

– Som jag tidigare har sagt så har vi svårt med kompetensförsörjningen. Vi måste få in ingenjörerna till företagen i dag, men det måste även finnas tidigare möjligheter att avancera inom företag i dag. Vi måste underlätta för att avancera inom företag, det är det enda sättet få en kompetenshöjning inom kommunen. Vi har svårt att konkurrera med storstäderna och då gäller det att ta tillvara på de drivna personerna inom företagen och utbilda dem i egen regi. Jag tror även att yrkeshögskola är vägen till rätt kompetensförsörjning, säger Jörgen Skärin (MP). 

– Vi är duktiga på Campus Värnamo och på yrkeshögskolan i Jönköping och vi kan utveckla dem med ett samarbete med företagen. Sedan vill jag även slå ett slag för lärlingsjobben, de ger företagen en möjlighet att ta emot personer för att se om de kanske kan passa i företaget. Jag tror att det är en nyckel i det hela, säger Jan Cherek (SD).

– Vi tror på gymnasiala lärlingsanställningar och gymnasiala lärlingsutbildningar. Vi ser en stor brist på kompetens inom flera branscher, säger Tobias Pettersson (M).

Även kommunens attraktion avhandlades. Partierna fick frågan om hur de ska arbeta med att stärka kommunens attraktion framöver.

– Vi har gjort mycket för att göra kommunen attraktiv under den senaste mandatperioden. Se bara på Borgenområdet där det har hänt mycket de senaste åren. Jag kan heller inte glömma att nämna Gummifabriken som vi nu ser har blivit precis vad vi trodde att det skulle bli: en mötesplats för alla åldrar. Det handlar om att höja attraktionen så att folk vill stanna kvar. Det är fantastiskt att lilla Värnamo har ett lag i fotbollsallsvenskan men vi måste satsa på alla idrotter och alla föreningar. Brukshundsklubben är ett sådant exemplet  där vi har gjort en bra gemensam överenskommelse och kunnat bygga så att de kan hålla i tävlingar. Vi måste även fortsätta med att stärka vårt föreningsliv och civilsamhälle, säger Camilla Rinaldo Miller (KD).

– Camilla har nämnt mycket så det finns inte mycket kvar att nämna, men jag vi måste fortsätta att arbeta för ett starkt utbud för handel och kultur. Finns det inget tillräckligt starkt utbud så blir vi inattraktiva så vi måste fortsätta utveckla det, säger Mikael Karlsson (C).

– När det gäller aktiviteter så handlar det inte bara om att centralisera till Värnamo, det måste finnas aktiviteter även i kransorterna. Det måste även fginnas möjligheter för invånarna att komma in till staden. Vi måste även tänka till när det gäller butikshandeln så att det blir attraktivt att bedriva handel i centrum, säger Jan Cherek (SD).

– Ytterst är det här en fråga för näringslivet, men för oss är det viktigt att stärka näringslivet, det är viktigt med billiga villatomter och att man tryggar välfärden genom skatteintäkter och ett växande föreningsliv, säger Tobias Pettersson (M).

– Ungdomarna är nyfikna på livet och vill och ut och se sig omkring. När de däremot skaffar familj och känner att de vill att deras barn ska växa upp i en trygg kommun så tror jag att det hela löser sig självt. Vi kommer att få tillbaka ungdomarna fast då förhoppningsvis med en liten barnvagn, säger Jörgen Skärin (MP). 

– Det är ingen hemlighet att jag värnar om IFK Värnamo och för mig handlar det om att ha rätt förutsättningar för att etablera sig i allsvenskan över tid. Vi har möjligheten att höja statusen på yrkesprogrammen på Finnvedens gymnasium. Vi har också en av de lägsta kostnaderna per elev på Finnvedens gymnasium, det tycker jag inte är okej, säger Fredrik Lingeskog (L).

– Vi går till val på trygghet, välfärd och samhällsbygge. Inom trygghet behandlar vi allt från kriminalitet till reservvattentäkt, vi pratar om en stärkt välfärd och vi pratar om ett samhällsbygge över hela kommunen och det gör vi för att vi är olika människor och olika individer med olika intressen. Någon tycker det är jätteroligt att handla, någon tycker det är roligare att gå i skogen och vandra. Där måste vi som kommun kunna dela ut det här utbudet för att få folk att stanna kvar, men en del i att stanna kvar är att ha bra skola och förskola. Det ser vi i undersökningar efter undersökningar, säger Azra Muranovic (S).

Taggar