Nyheter

Planerar för konstsnö vid Borgen

Nyheter Ett skidspår med konstsnö finns på planeringsstadiet vid Borgen i Värnamo.

Här ska det bli konstsnö!  [1/12]

Glada  [2/12]

Snö på gång...  [3/12]

...för lite snö än...  [4/12]

...men Patrik Petersson har stilen inne.  [5/12]

Vallabod men ingen snö ännu.  [6/12]

Patrik Petersson ären av många som väntar på att få använda vallaboden lite mer  [7/12]

Från någon av dammarna ska man ta vatten när man tillverkar konstsnöl  [8/12]

Patrik Petersson, ALK  [9/12]

Bosse Ybe, OK Stigen  [10/12]

Joakim Norgen, projektledare vid kommunen  [11/12]

Johan Arvidsson, fritidschef  [12/12]

Bosse Ybe, an av entusiasterna

Det har gjorts en omfattande utredning om en anläggning som beräknas kosta drygt tolv miljoner kronor och i samband med budgetarbetet för 2021 har kommunen ett underlag att ta ställning till.

Själva underlaget på en slinga vid Borgen föreslås för övrigt få asfalt och intill ett mer traditionellt spår och vid sidan lite ängsmark. Det här ska underlätta för funktionshindrade, rullskidåkare med flera att kunna motionerna. Vintertid ska det även kunna bli konstsnö under kanske tre månader.

I går presenterades tankarna för politikerna i tekniska utskottet som önskade viss komplettera som kapitalkostnaderna per år och hur en konstnöbana påverkar annat vid friluftsanläggningen som promenader och skridskoåkning vid dammarna.

• Folkhälsa
–Det här är folkhälsa, konstaterade den kvartett som medverkade vid dagens presentation vid Borgen: Fritidschefen Johan Arvidsson, Bosse Ybe från OK Stigen, projektledaren Joakim Norgren från kommunen samt Patrik Petersson från Apladalens Löparklubb.

Nu finns det faktiskt redan ett spår med konstsnö i kommunen. Det är i Rydaholm och där har man en slinga på en kilometer.

• Avgift tas ut
Det kommer kanske att kosta 50–100 kronor för den som vill åka i spåret men för ungdomar ska det vara gratis. Projektgruppen tror på 700 000 i inkomster per år och efter utgifter för skötsel med mera kan det bli ett överskott om 200 000 per år.

Det krävs minusgrader först ma ska tillverka konstsnö och man tror sig kunna producera snö vid flera tillfällen. Viktigast är direkt när man lägger spåren och sedan kan man fylla på. Konstsnön kommer dock att ligga väldigt länge då underlaget närmast kan sägas vara is eller åt det hållet. Det smälter inte lika lätt som nysnö.

• Många frivilliga
Om visionen blir verklighet är tanken att man ska hyra in någon som är huvudansvarig men till hjälp ska man ha kanske ett 50-tal frivillig från klubbarna. Man hoppas även på hjälp till investeringen från kanske Allmänna Arvsfonden.

Genom fler aktiviteter vid friluftsområdet Borgen kan man få många sidoeffekter som fler aktiviteter i Borgenstugan, kanske möjlighet att sitta ned och fika när man inte är ute på någon av aktiviteterna

Borgen drivs som en kommunal stiftelse i nära samverkan med föreningslivet.

Fakta kopplat till konstsnöspår i Borgen

Patrik Petersson är en av dem som ser fram emot konstsnö

Under ett år har kommunen tillsammans med intresserade föreningar genomfört en förstudie rörande förutsättningarna för en konstsnöanläggning för längdskidåkning i området.

Förstudien konstaterar och föreslår.

1. En 2,5 km lång pist som är 9 meter bred.

2. Bredden möjliggör att åkaren åker spåret åt båda hållen. Det ger en spårlängd av 5 km.

3. Pisten ger utrymme för fyra klassiska spår med ett skatespår i mitten.

4. Anläggningen blir om den genomförs som föreslaget en av de bästa anläggningarna i Småland.

5. Genom sitt strategiska läge utefter E4 förutses anläggningen bli högintressant att besöka för Hallänningar och Skåningar

6. Om anläggningen byggs kommer den att anpassas för att klara mer än 1 000 åkare per dag.

7. Flera av de lokala föreningarna ser anläggningen som en möjlighet och en förutsättning att starta ungdomsverksamhet inriktad på skidåkning.

8. Med en konstsnöanläggning ges skolorna i Värnamo möjlighet att planera in skidåking med säkerhet.

9. Tekniken som föreslås bygger på lansar (30 stycken) som flyttas mellan fasta fundament med 24 meters mellanrum.

10. Driften av anläggningen föreslås bygga på en upphandlad resurs i samverkan med ideella krafter.

11. Så här långt har 50 personer anmält sitt intresse sagt sig vara villiga att arbeta med det stundtals tunga jobbet med att skapa konstsnö.

12. Anläggningen är ett viktigt strategiskt steg för att öka möjligheterna för rörelse hos många. Vi ser att skidåkning verkligen är en breddidrott som spänner över alla åldrar

13. Att 1,5 km beläggs med en 3 meter bred asfaltbana, detta ger ökad tillgängligheten för den som har funktionshinder, inlines, rullskidor med flera. Asfalteringen ger goda förutsättningar för den ungdomsverksamhet som planeras, att på ett säkert och meningsfullt sätt kunna utöva sin sport året runt.

14. Att breddningen av spåret sker med sådana massor att en 3 meter bred äng möjliggörs. På så sätt ökar den biologiska mångfalden och skönhetsupplevelsen ökar under sommarhalvåret.

15. Den anläggning som förordas kostar 12,8 miljoner kronor.

16. Det förslag som innebär lägst investeringskostnad då befintliga spår utnyttjas och ingen breddning eller asfaltering genomförs kostar 7,9 miljoner kronor.

17. Konstsnöspåret är ingen stor belastning för miljön. Produktionen av konstsnö kommer att förbruka cirka 25 000 kolwattimmar –  det motsvarar en stor villa som värms med direktverkande el.

18. Vattnen finns nu i överflöd i de nya dammar som har byggts det senaste året. Vattnet lånas över vintern och återgår sedan till kretsloppet.

19. Vi ser satsningen på ett konstsnöspår som en ny möjlighet för samlingsplatsen Borgenstugan att utöka sin servicegrad och få en pånyttfödelse från en i dag något slumrande tillvaro.

Om ett par år kanske drömmen blir verklighet: Skidspår med hjälp av konstsnö vid Borgen. Joakim Norgren, Johan Arvidsson, Patrik Petersson och Bosse Ybe hör till de förhoppningsfulla.

Taggar

Dela