Nyheter

Placering av tillfällig förskola i Bredaryd under lupp

Nyheter En debatt om placeringen av den tillfälliga förskolan i Bredaryd har blossat upp.

Den tillfälliga förskolan i Bredaryd föreslås ligga på tomten Bredaryd 6:7 på Rosenvägen. Ritning: Accent arkitekter  [1/3]

Närboende har skickat in yttringar mot förslaget och föreslår byggnation på Häggegårdsområdet i stället. Ritning: Accent arkitekter  [2/3]

Ritningen över den tillfälliga förskolan med fyra avdelningar. Ritning: Expandia Moduler AB  [3/3]

I Bredaryd pågår arbetet för en ny förskola. Kommunen har bestämt att den gamla förskolan rivs och att den nya förskolan med sex avdelningar byggs på samma plats. 

– Vi har i stort sett färdiga handlingar för förskolan och är redo att gå ut med en upphandling på den. Innan vi kan göra det behöver vi dock vara klara med en plats och ett bygglov för evakueringslokaler. Vi har i nuläget sökt bygglov på en del av en fastighet som heter Bredaryd 6:7. Vi söker ett tidsbegränsat bygglov för cirka fyra år för att ha lite spelrum i tidplanen men räknar med att kunna avetablera efter två år, förutsatt att allt går som det ska med Jannelunds förskola. Om bygglovet beviljas för evakueringslokalerna och ingen överklagar är tanken att sätta igång med det arbetet så fort som möjligt så att vi står redo att flytta över verksamheten från Jannelunds förskola när det är dags för det arbetet att sätta igång, säger Linus Redevall, ansvarig projektledare på Värnamo kommun.

Tomten Bredaryd 6:7 är belägen på Rosenvägen, strax söder om länsväg 153 som går igenom samhället. Närboende har skickat in synpunkter angående förslaget:

”Jag är djupt oroad för trafiksituationen i svängen vid infarten till förskolan på Rosenvägen. Det är ju trots allt ett bostadsområde med cykelväg som tangeras. Förstår fortfarande inte att Värnamo kommun inte ändrar sin plan och bygger ny förskola på det nya bostadsområdet på Häggegård. Det blir säkert smidigare och billigare”, skriver en synpunktslämnare. En annan närboende kommenterar förslaget på liknande sätt:

”Som det ser ut i dag så kommer det att finnas bara en väg till och från anläggningen, då Rosenvägen är en återvändsgata! Som exempel anser vi det nya Häggegårdsområdet som en mycket bättre placering att ta sig till och från områden samt även i hänsyn till trafiksäkerhet generellt. Platsen ni har valt är INTE mest lämplig i hänsyn till trafiksituationen! Vänligen ta en fundering till hur säkerhet av alla barn ska säkerställas, som tar sig från hemmet till Bredaryd skola via Rosenvägen över cykelvägen, just där föräldrarna och anställda ska passera med sina bilar på den nya uppfarten mot den nya parkeringen! Vi anser den korsningen som extremt farlig!!”

På samhällsbyggnadsnämndens kommande sammanträde diskuteras frågan.

Taggar

Dela


2 reaktioner på Placering av tillfällig förskola i Bredaryd under lupp

Vet inte hur ni andra ser på det här med att det ska byggas en preliminär förskola här på Häggårn?
Jag blir totalt skogstokig.
Nog att det körs som fartdårar utanför oss dagligen på Häggegårdsvägen Hur ska det då bli när det blir ännu mer trafik? Barn ska lämnas och hämtas. Drygt 70 barn.
Det blir 240 gånger det kommer köras förbi vårt, samt personal och förmodligen transport för maten.
Det kommer bli ett åkande på våra gator.
Nej!
Bygg förskolan någon annanstans.
Som Camilla Rinaldo Miller skrev i ett inlägg så hade det blivit perfekt borta vid Bredängs ålderdomshem 👍🏻

Kommentarsfunktionen är stängd